Google Translate cho thiết bị iOS và iPad xuất hiện

Cập nhật ngày: 08/01/2012 - 05:25

Ứng dụng Google Translate cho iPhone đã cho ra phiên bản 1.3.0, và một tin mới và quan trọng đối với những chủ sở hữu iPad hay thiết bị iOS là ứng dụng bây giờ được tương thích cho các thiết bị iOS, trong đó bao gồm hỗ trợ trên iPad.

Ứng dụng iPad cơ bản là một phiên bản thu nhỏ của ứng dụng iPhone. Như trước đây, ứng dụng cho phép bạn dịch văn bản giữa 63 ngôn ngữ. Nó cũng cho phép bạn dịch bằng cách nói chuyện văn bản thay vì gõ nó, nhưng tùy chọn này chỉ hoạt động cho 17 ngôn ngữ.

Bạn cũng có thể truy cập lịch sử dịch thuật của bạn ngay cả khi offline, ngôi sao yêu thích của bạn, dịch và giải thích rõ ràng các bản dịch của ngôn ngữ kịch bản phi Latin trong các ký tự Latin.

Phiên bản mới của ứng dụng có sẵn miễn phí trong App Store của Apple .

H.T (st)


Liên kết hữu ích