Góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động

Cập nhật ngày: 19/11/2012 - 05:37

(BTNO)- Theo đánh giá của UBND tỉnh Tây Ninh, qua 3 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 31), người lao động đã hiểu biết hơn những quy định của pháp luật lao động về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tranh chấp lao động… từ đó, ngoài việc hạn chế tranh chấp lao động, khi có xảy ra tranh chấp người lao động cũng thực hiện trong trật tự ổn định, ôn hoà hơn trước. 

Người lao động tìm hiểu Luật qua tủ sách pháp luật ở công ty. Ảnh minh hoạ

Việc triển khai thực hiện đề án cũng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức đối với lãnh đạo các sở ngành, huyện, thị xã, các doanh nghiệp và cán bộ Công đoàn các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động. Một số địa phương như Thị xã, Hoà Thành, Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; Công ty TNHH VMC Hoàng Gia cũng đã chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động trong công ty.

Ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức được 4 lớp tập huấn về phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ làm công tác tuyên truyền của 9 Liên đoàn lao động và phòng lao động huyện/thị; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được 66 lớp tuyên truyền, tập huấn cho 429 cán bộ công đoàn các huyện, thị xã, các doanh nghiệp và 4.000 lao động ở các doanh nghiệp…

Đề án cũng đã góp phần cung cấp 600 đĩa CD, 10.000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền về pháp luật lao động, BHXH đến công nhân lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh; xây dựng thí điểm 25 tủ sách pháp luật ở 25 DNTN với 1.656 quyển sách pháp luật hiện hành, trong đó có 5 tủ sách từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam…

Bên cạnh những mặt đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số ngành, địa phương còn chậm trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến việc không đảm bảo đúng theo yêu cầu, mục tiêu, tiến độ kế hoạch của UBND tỉnh đề ra; Nhiều doanh nghiệp chưa tích cực, chủ động có kế hoạch bố trí thời gian thích hợp để tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp; các huyện, thị xã chưa chủ động phân bổ nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, chưa huy động được các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước nên kinh phí để thực hiện Đề án còn hạn chế.

Trinh Dương