Xã hội   Giáo dục

Chào mừng Đại hội Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026:

Góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập

Nhân dịp Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới.

Góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập
Góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập
Góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập

Bài, ảnh: Kim Ngân (thực hiện)

Thiết kế: Ngọc Trâm