Gửi email “hoả tốc” mà không cần mở giao diện web

Cập nhật ngày: 30/05/2012 - 12:15

Đôi khi do nhu cầu công việc bạn cần gửi thư một cách nhanh chóng và phương tiện tốt nhất có lẽ email, nhưng chắc chắn bạn sẽ không muốn chờ đợi lâu, lại càng không muốn người nhận đợi lâu. Trong những trường hợp như vậy phần mềm miễn phí InstaMailer (460KB) sẽ giúp bạn thực hiện hiệu quả nhất.

InstaMailer sẽ cho phép bạn nhanh chóng gửi email cho bất kỳ ID email bằng cách sử dụng Hotmail và các tài khoản Gmail. Phần mềm này sẽ đặc biệt hữu ích trong tình huống mà bạn cần nhanh chóng gửi thư cho ai đó và bạn không muốn đi qua quá trình mở giao diện web hoặc ứng dụng thư mặc định của bạn.

Để gửi một email, chỉ cần chọn các tài khoản mà bạn muốn sử dụng Hotmail hoặc Gmail, tiếp theo điền vào tên máy chủ SMTP Server Port Number, sau đó nhập địa chỉ mail của bạn tại mục Mail Fromđịa chỉ người nhận tại mục Mail To, rồi nhập mật khẩu của bạn tại mục A/C Password. Sau khi thực hiện các bước trên xong bạn điền tiêu đề thư vào mục Mail Subject và nhập nội dung tại Mail Message rồi nhấn vào Send.

Vì lý do an ninh, ứng dụng sẽ không lưu trữ thông tin của bạn nhập vào, vì vậy bạn sẽ phải nhập lại mỗi khi thực hiện một lệnh gửi email mới.

Khi thư được gửi đi, bạn sẽ thấy một hộp thoại xác nhận với dòng thông báo Mail Sent Successfully tức là Mail đã gửi thành công.

InstaMailer hoạt động tốt trên Windows 8, Windows 7, Windows Vista 32-bit và 64-bit. Bạn có thể tải miễn phí InstaMailer về tại địa chỉ: http://www.softpedia.com/get/Internet/E-mail/Mail-Utilities/InstaMailer.shtml.

L.K (st)


Liên kết hữu ích