Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6:

Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu

Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu
Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu
Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu
Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu
Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu
Gương sáng gia đình văn hoá tiêu biểu

Bài, ảnh: Tố Tuấn - Hà Quang

Thiết kế: Ngọc Trâm