BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hạ cấp dự báo cháy rừng xuống mức trung bình 

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 16:00

BTNO - Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) vừa có thông báo đánh giá cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo Ban Chỉ đạo, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng không còn ở mức cao. Theo bản tin dự báo thời tiết và cấp dự báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm, hiện nay, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là cấp II (cấp trung bình).

Biển cảnh báo cháy rừng tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát đã được hạ xuống cấp độ II (cấp trung bình).

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng cho biết, tình hình diễn biến thời tiết bất thường, có thể xuất hiện trở lại các đợt nắng nóng trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Do đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có rừng, các đơn vị chủ rừng và Chi cục Kiểm lâm không được chủ quan công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho đến khi mùa mưa chính thức bắt đầu.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần căn cứ theo cấp dự báo cháy rừng để thực hiện biện pháp phòng cháy rừng phù hợp được quy định tại Điều 46 Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Thanh Hà