BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hai công ty bị phạt gần tỷ đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp

Cập nhật ngày: 28/07/2016 - 05:10

Hai công ty vi phạm trong kinh doanh đa cấp đã bị xử phạt gần tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam đã không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và đưa thông tin sai lệch về công dụng của hàng hóa.

Ngoài ra công ty Japan Life Việt Nam còn hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp không có trụ sở chính khi chưa có Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương;  Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp/ mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

Với những lỗi vi phạm trên, công ty Cổ phần Japan Life Việt Nam bị xử phạt số tiền là 410 triệu đồng.

Một công ty khác cũng bị Cục Quản lý cạnh tranh ra quyết định xử phạt 460 triệu đồng vì vi phạm trong bán hàng đa cấp là Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam. Công ty này đã không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp không có trụ sở chính khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Cùng với những lỗi vi phạm trên, Absonutrix Việt Nam còn đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng của hàng hóa; duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

Công ty này cũng không khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;  Thực hiện không đúng quy định về báo cáo định kỳ đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn congly


Liên kết hữu ích