Kinh tế   Kinh tế

Hai doanh nghiệp khai thác cát được cấp phép hoạt động lại 

Cập nhật ngày: 06/12/2019 - 09:41

BTNO - DNTN Hải Hà và Công ty TNHH MTV Cát Giang được UBND tỉnh chấp thuận cấp phép khai thác cát trở lại.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2678 về việc hoạt động khai thác cát trở lại đối với doanh nghiệp tư nhân Hải Hà và Công ty TNHH MTV Cát Giang.

2 doanh nghiệp được phép khai thác cát trở lại từ ngày 1.12

Theo Công văn, UBND tỉnh đồng ý để 2 doanh nghiệp này khai thác cát trở lại kể từ ngày 1.12.2019. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng Luật Khoáng sản, Luật Thủy lợi và các văn bản có liên quan, thực hiện đúng giấy phép khai thác được cấp.

Song song đó, Sở TN&MT phải tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản cát của các doanh nghiệp, nhất là giám sát hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát của các doanh nghiệp hoạt động lại kể từ ngày 1.12.2019.

Thế Nhân