Hai trạm bơm Bến Đình và Long Hưng (Bến Cầu): Sắp vận hành phục vụ tưới khoảng 1.000 ha vụ hè thu

Cập nhật ngày: 28/03/2010 - 05:50

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành vận hành cả 2 trạm bơm Bến Đình và Long Hưng thuộc địa bàn huyện Bến Cầu trong ngày 20.3.2010 để thử tải hệ thống- từ máy móc thiết bị tại nhà trạm đến các tuyến kênh dẫn nước ra đồng ruộng, qua đó đánh giá năng lực tưới và điều chỉnh nâng cao hiệu quả trước khi hoàn thành. Đây là 2 trong 14 công trình thuộc khối tỉnh quản lý được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX sắp tới.

Ông Võ Văn Hùng- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Dự án Trạm bơm Bến Đình được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt từ ngày 15.2.2007, với tổng vốn đầu tư gần 37,5 tỷ đồng. Do tình hình trượt giá nên hiện nay tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh lên gần 50 tỷ đồng. Quy mô trạm bơm này gồm 3 máy, công suất mỗi máy 75 kW với tổng lưu lượng bơm 3.600 m3/giờ. Hệ thống kênh bao gồm: kênh chính dài hơn 6,3 km; 13 tuyến kênh cấp 1 với tổng chiều dài gần 15 km và hơn 20 tuyến kênh cấp 2 với tổng chiều dài gần 10 km; hệ thống kênh tiêu dài 7,5 km. Tổng diện tích tưới thiết kế của Trạm bơm Bến Đình là 900 ha. Đến giữa tháng 3 năm nay tiến độ thi công công trình Trạm bơm Bến Đình cơ bản đạt yêu cầu. Cụ thể là hệ thống điện cung cấp cho các máy bơm vận hành đã hoàn thành và nghiệm thu; nhà trạm đã được xây dựng xong; 3 máy bơm đã được lắp đặt hoàn chỉnh; kênh dẫn, bể hút, bể xả, nhà quản lý đã nghiệm thu; kênh chính cơ bản hoàn thành; các kênh cấp 1, cấp 2 và các công trình trên kênh đã được xây dựng đạt tiến độ... Ban quản lý dự án đánh giá theo tiến độ này thì đến cuối tháng 4 năm nay Trạm bơm Bến Đình có thể mở nước phục vụ vụ hè thu, bước đầu tưới cho khoảng hơn 600 ha đồng ruộng của huyện Bến Cầu.

Các máy bơm đã lắp đặt xong

Công trình thứ hai là Trạm bơm Long Hưng được phê duyệt từ cuối năm 2006 với tổng vốn đầu tư gần 21,5 tỷ đồng. Cũng do tình hình trượt giá mà hiện nay tổng mức đầu tư đã phải điều chỉnh lên gần 33,5 tỷ đồng. Theo thiết kế Trạm bơm Long Hưng gồm 3 máy bơm có công suất mỗi máy là 55 kW với tổng lưu lượng bơm là 3.510 m3/giờ. Hệ thống kênh gồm: kênh chính dài 4,2 km; 19 kênh cấp 1 với tổng chiều dài 14 km và hơn 15 km kênh cấp 2, kênh nội đồng; 2 tuyến kênh tiêu với chiều dài 3 km. Năng lực tưới thiết kế trạm bơm này là 785 ha đất nông nghiệp kết hợp giao thông nội đồng. Đến nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã được thực hiện xong; hệ thống điện cung cấp cho trạm vận hành đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng; các thiết bị đã lắp đặt hoàn thành, kênh dẫn và kênh chính đang nghiệm thu; hệ thống kênh cấp 1 và kênh tiêu đã triển khai và phấn đấu hoàn thành trong tháng 4 năm nay. Theo Ban quản lý dự án, với tiến độ như hiện nay, công trình xây dựng Trạm bơm Long Hưng cũng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4.2010 để mở nước phục vụ vụ hè thu.

Qua vận hành thử tải vừa qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là đạt kết quả tốt. Hiện tại Ban quản lý đôn đốc các hạng mục còn lại khẩn trương thi công hoàn chỉnh để cả 2 trạm bơm kịp hoàn thành vào cuối tháng 4 năm nay, đúng vào ngày kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam.

Như vậy, trải qua nhiều khó khăn làm chậm tiến độ khởi công và nhiều nỗ lực trong quá trình thi công thì kể từ tháng 5 năm nay cả 2 trạm bơm Bến Đình và Long Hưng sẽ bắt đầu vận hành phục vụ tưới tiêu bước đầu cho khoảng 1.000 ha đồng ruộng thuộc huyện Bến Cầu. Đây là tin vui lớn của Đảng bộ, chính quyền và nông dân huyện Bến Cầu, bởi vì từ nhiều năm qua cả huyện Bến Cầu không hề được hưởng lợi từ hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng. Đặc biệt trong năm nay thời tiết khô hạn kéo dài, việc đưa 2 trạm bơm vào phục vụ tưới tiêu càng trở nên cấp thiết đối với nông dân huyện Bến Cầu.

Sơn TrẦn