Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Hạn chế quyền hạn của các Users trong Windows XP

Cập nhật ngày: 29/11/2009 - 08:30

Máy của bạn được chia sẻ cho nhiều người sử dụng, trong đó, bạn là administrator còn những người khác  là users. Sau đây là vài biện pháp bảo vệ sự riêng tư của các thông tin trong máy, hạn chế quyền hạn của các users. 

Khoá chức năng Folder Views trong Folder Options (mở Windows Explore/Tools/Folder Options): chức năng này giúp bạn lựa chọn những tuỳ chọn cho sự hiển thị của các thông tin trong thư mục như: hiển thị/dấu những file ẩn, hiển thị kích thước, đường dẫn của thư mục,….

Để khoá chức năng này, đầu tiên, bạn khởi động Registry Editor, và tìm đến khoá: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder.

Click chuột phải vào khoá Folder và chọn Permissions.Trong trình đơn Permissions for Folder mới mở ra, bạn chọn Advanced.

Tuỳ chọn Inherit from parents the permissions… đang được đánh dấu, click vào đó để bỏ chọn options này.

Khi đó, một cửa sổ thông báo sẽ hiện lên, bạn chỉ cần click vào nút Copy. Click OK. Trở lại trình đơn Permissions for Folder, trong khung Groups and Users name, bạn chọn Users [……] nào, click nút Remove.

Click OK và khởi động máy. Từ đây, ngoài bạn ra, không users nào có thể “táy máy” gì được trong Folder Views.

Đ.T (st)