BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hàng loạt sai phạm thi công chức ở Bộ Công Thương

Cập nhật ngày: 06/01/2015 - 12:00

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Công Thương xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và hủy kết quả tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức.

Bằng cấp không phù hợp vẫn trúng tuyển

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2014, Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 16 kỳ thi tuyển dụng công chức. Tuy nhiên, Bộ Công Thương hướng dẫn cách xác định người trúng tuyển trong 3 kỳ thi có nội dung không đúng quy định. Có 2 kỳ thi quy định điều kiện dự tuyển về loại hình đào tạo không đúng quy định. Hội đồng tuyển dụng công chức của 7 kỳ thi không đảm bảo về số lượng và thành phần.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hủy kết quả thi công chức năm 2013 của Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Phong Cầm.
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hủy kết quả thi công chức năm 2013 của Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Phong Cầm.

Thời điểm thành lập Hội đồng tuyển dụng của 5 kỳ thi không đúng quy định và có tới 7 kỳ thi không thành lập Ban giám sát kỳ thi. Cũng theo kết luận thanh tra, có đến 6 kỳ thi không được thông báo tuyển dụng công khai và thông báo tuyển dụng 11 kỳ thi không đầy đủ. Cá biệt, có trường hợp bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí dự tuyển nhưng vẫn được dự thi và trúng tuyển.

Quá trình chấm thi cũng có nhiều vi phạm. Điển hình có đến 5 kỳ thi không cung cấp được một số biên bản trong quá trình chấm thi; 2 kỳ thi chưa tổ chức việc chấm thi tại địa điểm quy định; phiếu chấm thi ở một số kỳ thi không thể hiện việc mỗi bài thi được 2 thành viên chấm độc lập… Việc tổng hợp điểm một số bài thi cũng được đoàn thanh tra kết luận là “chưa chính xác”.

Ngoài ra, trong năm 2013, dù Chủ tịch Hội đồng thi tuyển của Bộ Công Thương không thành lập Ban phúc khảo kỳ thi nhưng vẫn tổ chức chấm phúc khảo trái quy định. Kết luận thanh tra chỉ rõ: Kỳ thi tuyển công chức năm 2011 do Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đã không lập danh sách và không thông báo công khai kết quả thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển.

Đặc biệt, tại kỳ thi năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức, đoàn thanh tra đã phát hiện ra rất nhiều vi phạm như việc bảo đảm bí mật đề thi, đáp án thi đã không được thực hiện đúng quy định. Khi thông báo công khai kết quả thi tuyển lại không dự kiến người trúng tuyển là trái với quy định. Khi có đơn khiếu nại, tố cáo thì lại không kịp thời xem xét giải quyết dẫn đến để quá thời hạn giải quyết.

Ngay cả việc tiếp nhận những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng của Bộ Công Thương cũng bị Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận là có nhiều vi phạm. Cụ thể, qua thanh tra, đã phát hiện 21 trường hợp Bộ Công Thương tuyển dụng khi chưa lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Trong khi theo quy định, Bộ Công Thương phải lấy ý kiến thống nhất trước với Bộ Nội vụ rồi mới được tiếp nhận.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân sai phạm

Trước hàng loạt sai phạm trong thi tuyển công chức ở Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng xem xét, không công nhận kết quả thi tuyển của kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức.

Đồng thời, thành lập Hội đồng để kiểm tra, đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với những công chức được tuyển dụng qua các kỳ thi tuyển có hình thức thi không đúng quy định. Tiến hành thu hồi theo thẩm quyền và chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những người không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn và thông báo kết quả thực hiện cho Bộ Nội vụ trong tháng 3/2015.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, có hình thức xử lý đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức. Trước mắt, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức trong tất cả các bộ, ngành và 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng, trình Chính phủ quy định chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về tuyển dụng công chức, viên chức.

Nguồn Tiền Phong


 
Liên kết hữu ích