Hành động vì bình đẳng giới 

Cập nhật ngày: 04/12/2022 - 10:38

BTNO - Vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tây Ninh, Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình toạ đàm chuyên đề hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới”.

Nguyễn Văn Hoàng – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy diễn thuyết về về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Báo cáo viên Nguyễn Văn Hoàng – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin, bình đẳng giới trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại. Bình đẳng giới trong gia đình là sức mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục, hành động bình đẳng. Đây là tiền đề quan trọng cho sự hình thành và phát triển việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, góp phần tăng chất lượng cuộc sống.

Tại Tây Ninh, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn hiện hữu và có tỷ lệ khá cao. Để giải quyết tình trạng này, người dân cần nâng cao ý thức, hiểu biết về bình đẳng giới. Trong đó, quan trọng nhất là làm cho họ hiểu bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến gia đình và xã hội.

Một vở kịch về tuyên truyền về hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

“Hành động vì bình đẳng giới là vai trò, trách nhiệm của cá nhân và gia đình; vận động toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, xoá bỏ bạo lực trên cơ sở, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, thực hiện bình đẳng giới vì một cộng đồng an toàn, lành mạnh, tiến bộ và văn minh” – ông Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.

Ngoài ra, chương trình còn tuyên truyền chuyên đề bình đẳng giới bằng hình thức tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng và tiểu phẩm kịch nói; giao lưu cùng khán giả với chương trình hỏi đáp có quà tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 quy định xử phạt 3 vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Ngọc Bích