Hành trình xanh 2024 - chung tay giữ xanh núi Bà

Hành trình xanh 2024 - chung tay giữ xanh núi Bà
Hành trình xanh 2024 - chung tay giữ xanh núi Bà

Bài, ảnh: K.K

Thiết kế: Ngọc Trâm