Hảo Đước-tìm về lối cũ

Ngày nay, Hảo Đước thu mình chỉ còn là một xã nhỏ của huyện Châu Thành, nhưng mảnh đất này vẫn âm thầm lưu dấu những bước chân của lịch sử một thời vàng son oanh liệt.

Hảo Đước-tìm về lối cũ
Hảo Đước-tìm về lối cũ

Bài, ảnh: Đào Thái Sơn

Thiết kế: Ngọc Trâm