BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hầu hết các CCN chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng

Cập nhật ngày: 24/09/2011 - 12:24

Nguồn tin từ Sở Công thương Tây Ninh cho biết, đến cuối tháng 9.2011 toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động. Trong đó 2 KCN Trảng Bàng, Linh Trung 3 đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90% diện tích đất công nghiệp cho thuê; 3 KCN đang xây dựng cơ sở hạ tầng, có dự án sản xuất (Chà Là, Phước Đông-Bời Lời, Bourbon-An Hoà); 1 KCN có dự án sản xuất (Thanh Điền).

Một dự án đầu tư vừa hoàn chỉnh ở KCN Trảng Bàng

Hiện có 236 dự án đầu tư trong các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó có 135 dự án FDI và 101 dự án trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký tương đương 2.038,42 triệu USD. Tổng số lao động trong các KCN, KCX, KKTCK là 46.115 người (có 860 lao động là người nước ngoài).

Đến nay, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 6/21CCN với tổng diện tích 423 ha (không tính CCN Bình Minh). Trong đó đã phê duyệt 2 dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là Tân Hội 1 và Thanh Xuân 1.

Về tình hình thu hút đầu tư tại các CCN, đến hết tháng 9.2011, có 4 CCN đang hoạt động: Thanh Xuân, Tân Hội, Hoà Hội, Bến Kéo. Trong đó, 2 CCN Thanh Xuân, Tân Hội đang xây dựng một số hạng mục công trình như đường nội bộ, hàng rào, nhà làm việc... và thu hút dự án sản xuất.

Đã có 8 dự án đang hoạt động tại các CCN với diện tích đất thuê là 58,27 ha. Hai CCN có dự án sản xuất là Hoà Hội (3 dự án, chiếm 73% diện tích đất quy hoạch CCN); Bến Kéo (có 5 dự án với diện tích đất thuê 36,27 ha, chiếm 45,5% diện tích đất công nghiệp cho thuê). Trong các dự án sản xuất đang triển khai, có 3 dự án công nghiệp (dệt may, gạch: 22,99 ha).

Theo Sở Công thương, do điều kiện khó khăn về ngân sách địa phương, phần lớn các CCN chưa được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nên đã hạn chế đến việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn.

ĐÌNH CHUNG