HĐND huyện Châu Thành: Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất công

Cập nhật ngày: 08/05/2012 - 02:11
Đoàn giám sát làm việc cùng UBND xã Ninh Điền

(BTNO)- Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Châu Thành kết hợp cùng Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện tiến hành giám sát, khảo sát tình hình quản lý và sử dụng đất công tại các đơn vị: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, xã Phước Vinh, Thành Long và Ninh Điền.

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2011, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Châu Thành trên 57.000 ha, trong đó có trên 4.500 ha đất công do UBND huyện và các xã/thị trấn quản lý. UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất công, tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết thu hồi đối với đất bị lấn chiếm.

Đối với Quỹ đất nông nghiệp 5%, UBND các xã, thị trấn cho thuê, giao cho đoàn thể, ấp, khu phố sản xuất, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, có một số trường hợp cho mượn đất công trái với quy định của pháp luật và công tác quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến đất công bị lấn, chiếm và phát sinh tranh chấp, dến nay chưa giải quyết dứt điểm. Sau khi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, UBND cùng cán bộ địa chính của 3 xã trên, đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát tận nơi các khu vực đất công ở địa phương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đoàn giám sát cũng ghi nhận những kiến nghị từ phía các đơn vị được khảo sát về một số vấn đề, cụ thể như: giao đất công cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thì phải có định hướng quy hoạch tổng thể, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục củng cố trình độ chuyên môn của cán bộ địa chính xã; giải quyết dứt điểm tình trạng bao chiếm khu vực Nông trường chăn nuôi xảy ra từ năm 1993 ở xã Phước Vinh; giải quyết dứt điểm 3 khu vực đất Công ty cấp 3, đất văn phòng ấp Thành Tân và đất trạm xá Thành Trung ở xã Thành Long; đề nghị UBND tỉnh giải quyết chuyển trên 100ha đất thu hồi từ Công ty Cofaci vào quỹ đất công 5% cho xã Ninh Điền.

Duy Thức