BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Châu: Giám sát hoạt động trường học trên địa bàn

Cập nhật ngày: 17/09/2014 - 08:55

Đoàn giám sát làm việc tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và trường Mầm non Nước Trong báo cáo, qua ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia đoàn và ý kiến giải trình của đơn vị chịu sự giám sát, đoàn giám sát HĐND huyện kết luận: trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Giám hiệu và tập thể thầy, cô giáo của hai trường đã làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách trong năm học 2013 – 2014 tại trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và trường Mầm non Nước Trong được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được,  BGH nhà trường cần quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng việc thu-chi ngân sách nhà nước được phân bổ và kinh phí vận động xã hội hóa đảm bảo đúng quy định, tránh trường hợp chi trùng, chi sai; phối hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh vận động đóng góp trên tinh thần tự nguyện, và việc thu-chi phải bảo đảm theo đúng quy định.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tân Châu xem xét cấp đủ kinh phí tiền điện, nước và vệ sinh cho các trường, cũng như có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện việc thu chi, quyết toán nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo đúng quy định hiện hành.  

Thụy Thảo


 
Liên kết hữu ích