HĐND Thành phố giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Cập nhật ngày: 30/10/2020 - 14:00

BTNO - Ngày 29.10, Đoàn giám sát HĐND Thành phố do bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai-Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an Thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm về kiến nghị khởi tố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Kết quả, từ ngày 01.01.2019 đến 30.9.2020, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tiếp nhận 437 tin báo, tố giác về tội phạm, đã giải quyết 411 tin, đang giải quyết 26 tin.

Trong đó,  ra quyết định khởi tố 329 vụ, ra quyết định không khởi tố 80 vụ và tạm đình chỉ 2 vụ. Bên cạnh đó công tác phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên, chặt chẽ, tích cực chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận giải quyết đơn.

Bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai-Phó Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của các đơn vị; đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đơn vị quan tâm đến công tác tuyên truyền các văn bản, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tố giác tin báo tội phạm. Tập trung thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các cơ quan có liên quan trong xử lý để nhằm nâng cao chất lượng xác minh các nguồn thông tin có dấu hiệu tội phạm.

Phương Ngân