BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND thành phố Tây Ninh: Giám sát việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 16/03/2014 - 06:17

Theo báo cáo của Phòng TN-MT thành phố, tổng diện tích đất công trên địa bàn là 871.969,8m2, giảm 61.765,4m2 do đã loại khỏi danh mục đất công, tăng 10.970,3m2 do phát hiện các vị trí đất công mới ở các phường 1, 2, phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh, tổng diện tích đã cắm mốc quản lý gần 861.000m2.

Đoàn giám sát HĐND TP.Tây Ninh làm việc với Phòng TN-MT thành phố.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Phòng TN-MT thành phố và UBND các phường, xã đối với việc quản lý, sử dụng đất công được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Phòng đã thực hiện nghiệm thu kết quả từng vị trí đất, đồng thời bàn giao mốc ranh đất tại thực địa cho các phường, xã nắm, qua đó góp phần tích cực trong công tác chỉnh lý biến động đất đai, giải quyết kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn và rà soát thống kê được các diện tích đất công phát sinh mới. Từ tháng 6.2009 đến nay có 6 trường hợp lấn chiếm đất công với diện tích hơn 9.000m2, đã xử lý 5 trường hợp.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Việc quản lý, sử dụng đất công giữa Phòng TN-MT thành phố và các phường, xã chưa thống nhất, còn chồng chéo về trách nhiệm quản lý; một số phường, xã chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý đất công, nên việc quản lý chưa đạt hiệu quả…

Đại diện Phòng TN-MT thành phố kiến nghị đoàn giám sát HĐND Thành phố về việc cần chỉ đạo các phường, xã xác định quỹ đất công ích 5% tại địa phương, hằng năm phải tổng hợp báo cáo theo đúng quy định, đồng thời tăng cường cho Phòng thêm cán bộ chuyên môn để thực hiện tốt việc quản lý đất công trên địa bàn…

Nhật Quang