HĐND tỉnh giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Cập nhật ngày: 23/04/2012 - 09:45

(BTNO)- Ngày 23.4.2012, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) do ông Nguyễn Văn Bênh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Châu Thành và Thị xã.

Ông Nguyễn Văn Bênh - PCT HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc ở huyện Châu Thành

Căn cứ vào các quyết định, chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, trong hơn 2 năm qua, Châu Thành đã cử hơn 700 lượt cán bộ, công chức từ cấp huyện đến cấp xã đi học các chuyên ngành khác nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài học chuyên môn theo lĩnh vực quản lý, Châu Thành còn cử một số cán bộ học ngoại ngữ (tiếng Khmer) để phục vụ công tác đối ngoại.

Bên cạnh những mặt làm được, hiện nay số người thật sự có trình độ chuyên môn cao ở Châu Thành vẫn còn… hiếm. Từ khi thực hiện các chính sách của tỉnh đến nay, toàn huyện chỉ có 2 người được cử đi học sau đại học. Chính sách thu hút nhân tài hiện chưa đạt được kết quả đáng kể nào.

Tại Thị xã, chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực từ tháng 1.2010 đến nay đã có 223 cán bộ, công chức phường, xã được cử đi học, chủ yếu qua các lớp học về lý luận chính trị và quản lý nhà nước.

Theo UBND Thị xã, chính sách đào tạo và thu hút nhân tài của tỉnh chưa thật sự đạt hiệu quả. Mặc dù là trung tâm hành chính của tỉnh nhưng trong hơn 2 năm qua, không có người nào có học hàm học vị cao (giáo sư, tiến sĩ) về đây làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương được giám sát, một số thành viên đoàn giám sát cho rằng, bản báo cáo của Châu Thành và Thị xã còn quá sơ sài, thậm chí có chỗ lạc đề khiến dẫn chất lượng đợt giám sát có phần hạn chế.

Sau khi yêu cầu hai địa phương trên chuẩn bị lại bản báo cáo thật chi tiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Bênh cho rằng chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là đúng đắn nhưng thực hiện được là một điều không đơn giản. Ông Bênh đề nghị các địa phương không được xem nhẹ công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ. Công tác này phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, khoa học.

Đ.V.T