HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại Tân Châu 

Cập nhật ngày: 15/11/2019 - 18:26

BTNO - Sáng 15.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tình hình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện Tân Châu.

Quang cảnh buổi giám sát.

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND huyện Tân Châu cho biết: Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai của huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. UBND huyện đã thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, thực hiện việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đồng bộ, đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai được tăng cường. Nhờ đó việc khai thác, sử dụng, quản lý đất đai đã từng bước đi vào nề nếp, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Từ năm 2016 đến 2019, tổng diện tích đất phải thu hồi trên địa bàn huyện là trên 547 ha với tổng số 20 công trình, dự án; trong đó huyện đã và đang thực hiện thu hồi trên 135 ha. Huyện cũng đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án với tổng diện tích hơn 23,44 ha/46,61 ha.

Kết luận buổi làm việc, ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Tân Châu, đồng thời đề nghị huyện cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các dự án thu hồi đất, việc quy hoạch các dự án không để kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; phối hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh, các xã, thị trấn để có giải pháp tháo gỡ các dự án còn vướng mắc…

Ông Mai Văn Hải cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của huyện Tân Châu chuyển đến các sở, ngành có liên quan.

Công Điều