HĐND tỉnh: Khảo sát công tác giảm nghèo tại thị xã Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 27/02/2020 - 14:32

BTNO - Ngày 26.2, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh do bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2016 – 2019, xã Đôn Thuận đã triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo; thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách an sinh xã hội, giúp cho người nghèo giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Đôn Thuận.

Trong năm 2019, trên địa bàn xã đã có một số hộ nghèo, cận nghèo xin thoát nghèo, đây cũng là động lực để các hộ nghèo khác học tập, nỗ lực vươn lên. Đến cuối năm 2019 xã Đôn Thuận giảm còn 21 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,63%.

Theo báo cáo của UBND thị xã Trảng Bàng, hiện nay Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đã được các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện. Hằng năm UBND thị xã Trảng Bàng đã chỉ đạo tổ chức các cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn để xác định hộ nghèo, hộ thoát nghèo và hộ phát sinh để làm cơ sở thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo.

Với nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hằng năm đã tạo điều kiện cho hộ nghèo triển khai các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Đồng thời các địa phương cũng quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội như: hỗ trợ về y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, trợ giúp pháp lý.

Đoàn khảo sát thăm một hộ nghèo ở xã Đôn Thuận được hỗ trợ bò sinh sản.

Giai đoạn 2015 – 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn thị xã đã giảm 1,51%, đến cuối năm 2019 toàn thị xã Trảng Bàng còn 563 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3% dân số.

Sau buổi khảo sát, bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thị xã Trảng Bàng nói chung, xã Đôn Thuận nói riêng cần phân công cán bộ, công chức thường xuyên giám sát công tác giảm nghèo trên địa bàn để triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp cho người dân; tiến hành sơ kết, tổng kết các mô hình giảm nghèo để đánh giá lại hiệu quả các mô hình, từ đó có định hướng hỗ trợ người dân hiệu quả.

Quang Khải