HĐND tỉnh: Khảo sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Cập nhật ngày: 26/02/2020 - 09:28

BTNO - Ngày 25.2, đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Phong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 ở huyện Tân Biên.

Đoàn làm việc với UBND huyện Tân Biên, UBND xã Tân Phong về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND huyện Tân Biên cho biết: để thực hiện tốt công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của trung ương, tỉnh, huyện cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Kết quả, từ năm 2016 đến năm 2019 hộ nghèo của huyện giảm từ 1.535 hộ (tỷ lệ 5,97%) xuống còn 571 hộ (tỷ lệ 2,01%), giảm 3,96%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2020 là 0,95%.

Huyện tạo điều kiện cho 876 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn giải quyết việc làm, vốn chăn nuôi, phát triển sản xuất nhằm cải thiện đời sống, với tổng số tiền cho vay trên 2 tỷ đồng; cấp và hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 12.623 lượt thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong giai đoạn 2016-2019, toàn huyện tổ chức 144 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với tổng số 5.006 học viên, trong đó có 149 lao động thuộc hộ nghèo được đào tạo nghề…

Theo UBND huyện Tân Biên, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện còn gặp hạn chế, vướng mắc. Hiện nay huyện chưa có nhiều mô hình mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện nên tỷ lệ thoát nghèo còn thấp. Một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước không muốn thoát nghèo, xem nhẹ việc nuôi dưỡng, chăm sóc con giống được hỗ trợ nên chưa phát huy hết hiệu quả của dự án.

Xã Tân Phong là một trong địa phương trong huyện Tân Biên thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Ông Huỳnh Thanh Thía- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã đạt được chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch đề ra. Năm 2019, tổng số hộ nghèo của xã là 189/3.745 hộ, tỷ lệ 5,05%; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đạt 0,78%.

Đoàn công tác, chính quyền địa phương khảo sát tại một hộ nghèo ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên.

Nhằm cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, UBND xã phối hợp với UB.MTTQVN xã và các hội, đoàn thể thực hiện các dự án hỗ trợ người nghèo như nhà ở, dự án chăn nuôi bò sinh sản, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Giai đoạn 2017-2019, xã hỗ trợ 28 căn nhà cho người nghèo với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; cấp 969 thẻ BHYT cho người nghèo. Những chính sách ưu đãi được triển khai kịp thời, để người nghèo tiếp cận thuận lợi, có hiệu quả, từ đó phát huy tác dụng của các chính sách hỗ trợ về y tế, nhà ở, giáo dục, tín dụng, hỗ trợ sản xuất…

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo UBND xã Tân Phong cùng nhìn nhận, công tác giảm nghèo trên địa bàn còn gặp những hạn chế, như tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhưng chưa thật sự bền vững; địa phương chưa làm tốt công tác định hướng sản xuất phát triển kinh tế, chưa có mô hình dự án hiệu quả để huy động người nghèo tham gia; các chính sách, dự án giảm nghèo còn đầu tư nhưng chính sách hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, có những bất cập nhất định, chưa gắn kết, lồng ghép hiệu quả…

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện và xã Tân Phong, đại diện HĐND, sở, ngành tỉnh tham gia đoàn công tác cũng đã nêu ý kiến, trao đổi, đồng thời đặt ra một số vấn đề yêu cầu UBND huyện, xã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hạn chế và có kiến nghị, đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đoàn công tác  ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương để tổng hợp báo cáo, trên cơ sở đó đánh giá, làm việc với các đơn vị, có đề xuất, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác cùng với chính quyền địa phương đến khảo sát thực tế, thăm hỏi các hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn xã Tân Phong.

Thế Anh