HĐND tỉnh: Khảo sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Châu Thành và Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 04/03/2020 - 16:00

BTNO - Ngày 3.3, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 ở huyện Châu Thành và thị xã Hoà Thành.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, xã Hoà Hội (huyện Châu Thành)  phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho 659 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với số vốn trên 18 tỷ đồng.  Xây dựng 37 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá trên 1,4 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành.

Qua đó, năm 2019, hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương của xã Hoà Hội có 5 hộ- chiếm tỷ lệ 0,54%, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh có 28 hộ, chiếm 3,02%.

Tổng số hộ nghèo chung toàn huyện Châu Thành, tính đến cuối năm 2019, có là 829 hộ, chiếm tỷ lệ 2,15% (trong đó hộ nghèo là 355 hộ, hộ cận nghèo 474 hộ) và hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh là 957 hộ, tỷ lệ 2,49%.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo; sớm tổng kết các mô hình giảm nghèo, các dự án đa dạng hoá sinh kế để đánh giá hiệu quả, nhân rộng, định hướng hỗ trợ người dân mô hình giảm nghèo phù hợp, hiệu quả…

Đoàn công tác khảo sát đến thăm một hộ được hỗ trợ nhà ở, bò nuôi để thoát nghèo ở xã Hoà Hội 

Tại thị xã Hoà Thành, đoàn có buổi làm việc với UBND thị xã và UBND phường Long Thành Trung.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở phường, ông Nguyễn Văn Lộc- Phó Chủ tịch UBND phường Long Thành Trung cho biết: Giai đoạn 2016-2019, phường hỗ trợ xây tặng 20 căn nhà đại đoàn kết và sữa chữa 5 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả, năm 2019, hộ nghèo của phường là 39 hộ chiếm tỷ lệ 0,73%, hộ cận nghèo 52 hộ, chiếm tỷ lệ 0,97%; hộ nghèo tỉnh là 38 hộ chiếm 0,71%.

Theo báo cáo UBND thị xã Hoà Thành, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019, tổng số hộ nghèo và cận nghèo toàn thị xã là 670 hộ, chiếm tỷ lệ 1,8%, trong đó hộ nghèo là 248 hộ, hộ cận nghèo 422 hộ. Hộ có mức sống trung bình năm 2019 là 321 hộ, chiếm 0,87%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ năm 2017-2019 đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 0,3%. Thị xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, nhất là vốn vay tín dụng ưu đãi, gắn với hướng dẫn cách làm ăn để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2017-2019, thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thị xã tổ chức được 30 lớp đào tạo nghề cho 939 lao động nông thôn, trong đó có 18 người thuộc diện hộ nghèo, 23 người hộ cận nghèo, 25 người dân tộc thiểu số, 17 người khuyết tật; hỗ trợ xây tặng 109 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ tiền điện cho trên 11.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Hoà Thành, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thị xã Hoà Thành tiếp tục huy động xã hội hoá nguồn lực hỗ trợ trong công tác giảm nghèo; tiếp tục triển khai giám sát chính sách giảm nghèo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo…

Châu Pha