HĐND tỉnh: Khảo sát tiến độ xây dựng công trình giáo dục và y tế ở Tân Biên

Cập nhật ngày: 04/04/2012 - 05:53

(BTNO)- Ngày 3.4.2012, Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tiến độ đầu tư xây dựng một số công trình của ngành Giáo dục và Y tế  trên địa bàn huyện Tân Biên.

Trường THCS Thị trấn Tân Biên được xây mới hoàn toàn và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên, từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều công trình dành cho ngành Giáo dục và Y tế được xây mới hoàn toàn. Các công trình xây dựng này bao gồm trường chuẩn quốc gia, chương trình kiên cố hóa trường lớp, kiên cố hóa trạm y tế cấp xã. Tổng mức đầu tư cho các công trình nói trên là hơn 86 tỷ đồng. Về cơ bản, các công trình được xây dựng đúng tiến độ và đã được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ những khó khăn, bất cập. Công tác thẩm định quyết toán công trình còn chậm dẫn đến việc cấp vốn chưa kịp thời để thanh toán cho đơn vị thi công công trình. Đặc biệt, chất lượng xây dựng các công trình là điều đáng quan tâm. Có trường hợp trạm y tế xã mới xây chưa lâu nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp… Thêm vào đó, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của địa phương vừa thiếu vừa yếu dẫn đến việc giám sát thiếu chất lượng.

Đợt khảo sát lần này của HĐND tỉnh nhằm đánh giá tình hình và tiến độ triển khai một số dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn gồm: trái phiếu Chính phủ, xổ số kiến thiết và vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến nay.

         Đ.V.T