BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hệ luỵ từ quản lý đất chưa chặt chẽ

Cập nhật ngày: 28/08/2013 - 04:24
HTML clipboardSở  Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh thu hồi một số diện tích đất được giao cho hai đơn vị nhưng không được sử dụng đúng mục đích.

Cây cao su cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng việc quản lý đất quy hoạch trồng cao su chưa chặt chẽ (Trong ảnh: thu hoạch mủ ở một vườn cao su tiểu điền - ảnh minh hoạ DN)

(BTN) - Sau đợt thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất tại Công ty cổ phần cao su Tây Ninh và Công ty TNHH một thành viên cao su 1.5 Tây Ninh. Sở  Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi một số diện tích đất được giao cho hai đơn vị này nhưng không được sử dụng đúng mục đích.

NhiỀu sai phẠM trong quẢn lý đẤt

Theo Sở TN&MT, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy hầu hết diện tích đất của các công ty nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao rất lớn, nhưng nguồn nhân lực và phương tiện quản lý của các công ty còn thiếu và đất được giao theo sơ đồ quy hoạch (chưa làm rõ ranh giới ngoài thực địa) nên một số công ty chưa quản lý hết được phần diện tích đất được giao.

Trong công tác quản lý, sử dụng đất, một số đơn vị vẫn chưa thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, từ đó dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất, cho thuê đất, cho mượn đất chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, dù UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết nhưng diện tích đất bị lấn chiếm, đất tranh chấp, cho mượn của các công ty chậm được xử lý, nhất là đất cho mượn. Hệ luỵ để lại là việc rà soát, xử lý tồn tại gặp nhiều khó khăn, phức tạp, cần phải có thời gian xem xét kỹ trước khi có phương án giải quyết phù hợp với các quy định của pháp luật.

Một trong những khó khăn là việc giải quyết những trường hợp chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận QSDĐ trùng lên diện tích đã giao cho các công ty nông nghiệp. Bởi khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, người dân đã tiến hành đầu tư trồng cao su và cây ăn trái trên đất, nếu thu hồi đất phải bồi thường theo đúng quy định. Nguyên nhân của tình trạng này là do trước đây chưa xác định được ranh giới đất giữa các nông, lâm trường với đất của người dân.

Lãnh đạo Sở TN&MT nhận định: Công ty cổ phần cao su Tây Ninh có một số hạn chế trong việc quản lý, sử dụng đất như chưa làm thủ tục trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2046 khi đưa phần diện tích 25.021,7m2 đất toạ lạc tại ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu vào xây dựng mở rộng khu xử lý nước thải (phần diện tích này Công ty mua từ các hộ dân có đất liền kề với đất Công ty).

Lãnh đạo Công ty cũng đã tự ý cấp đất cho 29 hộ công nhân của Công ty xây dựng nhà trên phần diện tích 4.462,4m2 vào năm 2009 (phần đất đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch là đất sân vận động) là sai thẩm quyền và sai mục đích so với quy hoạch sử dụng đất chi tiết của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, khi được UBND tỉnh cho thuê phần đất có diện tích 19.635,2m2 đất toạ lạc tại xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu), hiện trạng khi được thuê đã có 10 hộ bao chiếm sử dụng để cất nhà và trồng cao su từ trước năm 1975 nhưng Công ty không báo cáo với cơ quan chức năng để có hướng xử lý đưa ra khỏi quy hoạch của Công ty, giao về cho địa phương quản lý.

Đối với Công ty TNHH MTV cao su 1.5 Tây Ninh, Sở TN&MT kết luận một số tồn tại như: Chưa quản lý chặt chẽ đối với các hợp đồng nhận khoán trồng cao su, còn để tình trạng các hợp đồng nhận khoán không thực hiện theo hợp đồng đã ký (77 trường hợp không thực hiện theo hợp đồng đã ký, chủ yếu là không bán mủ cho Công ty).

Công ty cũng chưa lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan chức năng để chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 15,24 ha (đất toạ lạc tại xã Suối Dây, phải chuyển mục đích từ đất trồng cây hằng năm sang đất trồng cây lâu năm) và phần diện tích 3,03 ha (đất toạ lạc tại xã Suối Dây, phải chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đất nông nghiệp).

Công ty cũng chưa quản lý chặt chẽ phần diện tích đất cho mượn, còn để người hợp đồng nhận khoán trồng cao su với Công ty được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ, Công ty phát hiện nhưng… không có ý kiến.

KiẾN nghỊ xỬ lý nhỮng cá nhân sai phẠm

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở TN&MT đề nghị Công ty cổ phần cao su Tây Ninh rút kinh nghiệm trong việc tự ý cấp đất cho 29 hộ công nhân của Công ty xây dựng nhà trên phần diện tích 4.462,4m2 vào năm 2009, khi chưa được các ngành chức năng cho phép và yêu cầu Công ty cổ phần cao su Tây Ninh lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan chức năng để điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất chi tiết của Công ty.

Đối với Công ty TNHH MTV cao su 1.5 Tây Ninh, lãnh đạo Sở TN&MT đề nghị Công ty lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan chức năng để chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 15,24 ha đất toạ lạc tại xã Suối Dây (phải chuyển mục đích từ đất trồng cây hằng năm sang đất trồng cây lâu năm) và phần diện tích 3,03 ha (cũng toạ lạc tại xã Suối Dây), phải chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đất nông nghiệp.

Một nông trường thuộc Công ty cổ phần cao su Tây Ninh

Lãnh đạo Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 5.12.2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2046 của Công ty cổ phần cao su Tây Ninh; ban hành quyết định thu hồi và điều chỉnh phần diện tích đã giao cho UBND xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu đúng theo hiện trạng thực tế sử dụng vì UBND tỉnh cấp đất cho UBND xã Cầu Khởi trùng lên phần diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần cao su Tây Ninh thuê.

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần cao su Tây Ninh, giao về cho địa phương quản lý và xử lý, bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật đối với 2 phần đất.

Phần thứ nhất có diện tích 4.462,4m2 (đất sân vận động), hiện đã có 21 hộ cất nhà cấp 4 và có 8 hộ cất nhà tạm. Phần thứ hai có diện tích 19.635,2m2 thuộc địa phận xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, hiện có 10 hộ sử dụng từ trước năm 1975. Lý do thu hồi: Công ty cổ phần cao su Tây Ninh không có nhu cầu tiếp tục sử dụng 2 phần diện tích trên nên cần thu hồi để giao về cho địa phương bố trí cho người dân sử dụng.

Giám đốc Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương có liên quan thực hiện các công việc như: Chỉ đạo UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức rà soát lại những trường hợp đã cấp giấy CNQSDĐ trùng lên phần đất của Công ty TNHH MTV cao su 1.5 Tây Ninh (đất tại khu vực xã Bàu Năng, đoạn lộ 26 đi xã Chà Là) và có hướng chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp cụ thể; chỉ đạo UBND các huyện (nơi có đất của Công ty TNHH MTV cao su 1.5 Tây Ninh và Công ty cổ phần cao su Tây Ninh) tổ chức rà soát lại những trường hợp xin cấp giấy CNQSDĐ trùng lên phần diện tích của Công ty để tránh những vấn đề phức tạp xảy ra; chỉ đạo UBND huyện Tân Châu giao thanh tra huyện tiến hành thanh tra việc cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình một hộ dân phần đất thuộc lô C7, xã Suối Dây có diện tích 6 ha và đề xuất xử lý đối với các cá nhân sai phạm trong việc cấp giấy CNQSDĐ trùng lên phần diện tích đất của Công ty cao su 1.5 Tây Ninh; có văn bản chỉ đạo Công ty cao su 1.5 Tây Ninh xử lý triệt để đối với các trường hợp giao khoán trồng cao su nhưng cố tình không thực hiện theo hợp đồng đã ký hoặc khởi kiện ra toà án đối với các trường hợp tranh chấp QSDĐ và hợp đồng giao khoán, cho mượn, liên doanh liên kết.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở TN&MT còn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tân Châu không xem xét giải quyết đối với các trường hợp xin cấp giấy CNQSDĐ trên phần diện tích đất đã giao cho Công ty cao su 1.5 Tây Ninh thuê. Nếu các hộ khiếu nại việc cấp giấy CNQSDĐ thì UBND huyện Tân Châu ban hành quyết định giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại.

Nếu Công ty hoặc các hộ, cá nhân tranh chấp về QSDĐ và hợp đồng nhận khoán, hợp đồng liên doanh - liên kết, hợp đồng cho mượn đất trên diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty cao su 1.5 Tây Ninh thuê thì hướng dẫn khởi kiện tại toà án.

ĐÌNH CHUNG