Hệ thống Ngân hàng Tây Ninh: 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu tín dụng đều tăng

Cập nhật ngày: 26/06/2009 - 10:21

Giao dịch tại CN Ngân hàng NN-PTNT Tây Ninh

Ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tây Ninh - đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2009 dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ nên hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục phát triển ổn định.

Theo thống kê từ NHNN tỉnh, tổng nguồn vốn đến cuối tháng 6.2009 đạt hơn 10.660 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm và tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó vốn huy động đến cuối tháng 6 đạt khoảng hơn 6.950 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong tổng vốn huy động, nguồn tiền gửi dân cư đến cuối tháng 6 đạt khoảng hơn 4.650 tỷ đồng- chiếm hơn 67% tổng nguồn vốn huy động, tăng đến gần 30% so với đầu năm và tăng hơn 46% so với cùng kỳ. Riêng tiền gửi các tổ chức kinh tế  giảm hơn 15% so với đầu năm với tổng số gần 2.300 tỷ đồng, nhưng vẫn tăng hơn 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về sử dụng vốn, trong 6 tháng đầu năm 2009, doanh số cho vay của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hơn 7.200 tỷ đồng- tăng so với cùng kỳ đến hơn 75%. Trong đó doanh số cho vay trung, dài hạn đạt khoảng gần 1.500 tỷ đồng- tăng 48% so với cùng kỳ, doanh số cho vay ngắn hạn đạt khoảng hơn 5.600 tỷ đồng- tăng hơn 85% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng Tây Ninh tính đến cuối tháng 6.2009 đạt hơn 9.800 tỷ đồng- tăng 17,3% so với đầu năm và tăng gần 34% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ khu vực kinh tế dân doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất- khoảng hơn 8.500 tỷ đồng- tăng hơn 36% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2009 dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các chỉ tiêu tín dụng đều có tăng trưởng, trong đó có những chỉ tiêu tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ như doanh số cho vay, dư nợ… Một trong những nguyên nhân khiến doanh số cho vay và dư nợ cho vay trong 6 tháng đầu năm 2009 tăng khá mạnh là do tác động từ chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Ngày 23.1.2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngắn hạn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Ngày 4.4.2009, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành thêm Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất- kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lãi suất là giải pháp hết sức phù hợp trong giai đoạn khó khăn, đã góp phần giúp các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh giảm được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, dự trữ thêm nguyên liệu… Do đó mà doanh số và dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh. Theo con số thống kê của NHNN tỉnh thì đến ngày 15.6.2009 tổng dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh là 2.690,1 tỷ đồng- chiếm hơn 27,5% tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh, với hơn 34.400 khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất, trong đó có 662 doanh nghiệp và hơn 33.700 hộ.

Giám đốc NHNN chi nhánh Tây Ninh cho biết 6 tháng cuối năm 2009, NHNN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Đồng thời NHNN tiếp tục tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện hỗ trợ lãi suất tại các ngân hàng thương mại và việc cho vay qua bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển để nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng tiếp cận các nguồn vốn vay.

SƠN TRẦN