Hết quý I năm 2012: Chưa có xã nào thực hiện xong tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng nông thôn

Cập nhật ngày: 07/04/2012 - 12:41

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) là tiêu chí đầu tiên và cũng là tiêu chí quan trọng nhất trong 19 tiêu chí quốc gia về NTM. Theo kế hoạch ban đầu khi mới triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng NTM, công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM ở Tây Ninh sẽ hoàn thành vào quý II năm 2011 đối với 25 xã điểm và trong năm 2011 đối với các xã nông thôn còn lại. Đến nay- đã hết quý I năm 2012, tiến độ lập quy hoạch xây dựng NTM ở các xã trên địa bàn tỉnh tiến hành đến đâu?

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I năm 2012, trong đó có nêu kết quả một số hoạt động. Riêng về công tác lập quy hoạch xây dựng NTM, kết quả thực hiện cho thấy tiến độ thực hiện vẫn còn rất chậm so với kế hoạch. Đến cuối quý I, tổng số có 71/82 xã đang triển khai lập quy hoạch xã NTM. Trong đó, có 43 xã đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xã NTM. Riêng 25 xã điểm, tất cả đã triển khai công tác lập quy hoạch, nhưng trong đó mới có 20 xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Như vậy, đến cuối quý I, vẫn còn 11 xã chưa triển khai công tác lập quy hoạch, 39 xã chưa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và chưa có xã nào lập xong quy hoạch và được phê duyệt.

Xã Trà Vong, huyện Tân Biên đã lập xong Đề án xây dựng NTM

Về công tác lập đề án, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các xã tiến hành lập Đề án xây dựng NTM song song với lập quy hoạch xây dựng NTM. Đến cuối quý I, trong 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đều đã tiến hành lập đề án nhưng chưa phê duyệt. Riêng 25 xã điểm, đã có 2 xã là Tân Hoà và Tân Hưng thuộc huyện Tân Châu đã lập xong đề án, đang chờ phê duyệt; 1 xã là Trà Vong, huyện Tân Biên đang trình đề án cho phòng chức năng thẩm định; 12 xã đã hoàn thành dự thảo đề án, chuẩn bị trình các Phòng chức năng thẩm định; 5 xã đang tiến hành và chưa hoàn thành dự thảo đề án và 5 xã đến cuối quý I vẫn chưa triển khai công tác lập đề án.

Theo một số địa phương, công tác lập quy hoạch xây dựng NTM chậm chủ yếu là do hướng dẫn lập quy hoạch của Trung ương ban hành chậm. Theo Bộ tiêu chí quốc gia, tiêu chí về quy hoạch xây dựng NTM bao gồm đến 3 lĩnh vực: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo tiêu chuẩn mới; Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp. Khi bắt đầu triển khai công tác lập quy hoạch vào đầu năm 2011, các địa phương đã gặp nhiều lúng túng do chưa có hướng dẫn cụ thể. Tháng 10.2011, Sở Xây dựng soạn thảo hướng dẫn lập quy hoạch tạm thời để các đơn vị tư vấn dựa vào triển khai thực hiện. Trong đó thống nhất mỗi xã nông thôn chỉ lập 1 quy hoạch chung cho cả 3 chỉ tiêu đã nêu trong Bộ tiêu chí quốc gia chứ không phải lập riêng 3 quy hoạch. Từ sau khi có hướng dẫn tạm thời của Sở Xây dựng, các đơn vị tư vấn có cơ sở tiến hành lập quy hoạch và tiến độ lập  quy hoạch được tăng tốc. Thế nhưng, giữa tháng 12.2011 Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT của Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM được ban hành và có hiệu lực. Đây là văn bản chính thức về công tác lập quy hoạch xây dựng xã NTM trên phạm vi toàn quốc, bao gồm 3 chương và 19 điều quy định các chi tiết liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Vì thế cho nên, tất cả các xã đã và đang lập quy hoạch theo hướng dẫn của tạm thời của Sở Xây dựng đều phải ngưng lại và rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Tiến độ triển khai lập quy hoạch xây dựng NTM vì thế đã chậm lại càng bị chậm hơn.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực ban chỉ đạo xây dựng NTM thì Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các địa phương cố gắng hoàn thành công tác lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch ở 25 xã điểm vào cuối tháng 4.2012 và số xã còn lại sẽ cố gắng hoàn thành trong quý II năm 2012. Hiện nay, Ban chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn cho các xã lập quy hoạch xây dựng NTM, đảm bảo đúng tiến độ theo như kế hoạch- đặc biệt là ở 25 xã được chọn làm điểm xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Sơn Trần