Hide Folders 2009 3.5.20.615 - Khoá và ẩn thư mục 100% an toàn (kể cả Safe Mode)

Cập nhật ngày: 07/07/2010 - 05:39

Hiện nay có khá nhiều chương trình giúp ẩn hoặc khóa các thư mục "quý giá" không thể cho người khác xem, nhưng phần lớn đều là vô dụng, chỉ cần vào Safe Mode là lòi mặt chuột ra ngay.

Và với phần mềm Hide Folders thì khác, nó đảm bảo việc giấu thư mục tuyệt hảo, khó có thể để người khác nhìn thấy.

Tính năng

* Có hiệu quả các phương pháp bảo vệ cho phép bạn để ẩn các thư mục ra từ người sử dụng và các ứng dụng trong Microsoft Windows XP/2003/Vista/7

* Không có ai trừ chính bạn có thể truy cập vào thư mục bạn đã khoá

* 4 phương pháp bảo vệ có sẵn: Hide, Lock, Hide & Lock, Chỉ Đọc

* Hỗ trợ cả NTFS, FAT32 và FAT

* Không giới hạn số lượng các thư mục có thể được bảo vệ cùng một lúc.

* Đáng tin cậy quá trình hỗ trợ - các quá trình đó được phép truy cập vào dữ liệu được bảo vệ.

* Không có thay đổi cấu trúc hệ thống tập tin sẽ xảy ra.

* Hiệu quả bảo vệ mật khẩu khi chạy chương trình.

* Hiệu quả bảo vệ mật khẩu khi Gỡ cài đặt chương trình.

* Các tập tin từ thư mục ẩn sẽ không bị mất, ngay cả nếu có ai đó đã cố gắng xoá một thư mục trên cấp độ.

* Xoá các tài liệu gần đây chọn lựa. Hide Folders 2009 xoá hồ sơ của các tài liệu được truy cập trong thời gian gần đây, nếu những tài liệu nằm trong các thư mục bị ẩn.

* Xoá Recycle Bin bản ghi đầu tiên nằm trong thư mục ẩn.

* Hide Folders 2009 ẩn hoàn toàn trong trình đơn Start.

* Hide Folders 2009 ẩn hoàn toàn trong mục Add/Revome.

* Đúng chế độ ẩn - bạn có thể không phát hiện các chương trình cùng với Windows Task Manager.
* Hỗ trợ chế độ an toàn - Các thư mục có thể được ẩn, ngay cả khi máy tính của bạn có đang chạy trong chế độ an toàn.

* Phím nóng để quản lý các chức năng cơ bản của Hide Folders 2009

* Hỗ trợ các chức năng từ giao diện dòng lệnh.

* Hỗ trợ tên thư mục Tiếng Việt có dấu với mã Unicode

* Hide Folders 2009 là phần mềm đa ngôn ngữ, các giao diện người dùng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể dễ dàng dịch sang các ngôn ngữ mới.

* Giao diện trực và rất dễ sử dụng giao diện người dùng.

OS: Windows XP/2003/Vista/7

Chạy và thiết lập chương trình :

1. Chạy chương trình :

Ở lần chạy đầu tiên bạn phải tạo mật khẩu cho cả chương trình, mỗi lần sau khi chạy chương trình sẽ cần mật khẩu này.

Sau khi tạo xong bạn chọn 1 thư mục để ẩn hoặc khoá. Ở đây VD là thư mục LinuxDrivers.

Sau khi thêm xong có các tùy chọn cho thư mục theo chú thích ở dưới :

Ở đây chọn chế độ "Hiện Folder nhưng khoá lại", nếu bạn truy cập thì sẽ hiện bảng dưới :

2. Thiết lập :

Tuy vậy nó chỉ mới bảo vệ cơ bản thôi, nếu muốn chắc hơn thì từ mục Tool > Setting và thiết lập như các hình dưới để đảm bảo an toàn kể cả khi trong chế độ Safe Mode và không bị Remove như các chương trình bình thường.

Lam Kiều (st)