BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiến máu nhân đạo ở Hoà Thành: Hiệu quả từ sự đồng thuận

Cập nhật ngày: 05/04/2010 - 05:44

Trong những năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo (HMNĐ) của huyện Hoà Thành luôn đạt kết quả cao. Nhờ việc thành lập các đội tuyên truyền HMNĐ tại các ban, ngành đoàn thể trong huyện, có quy chế hoạt động rõ ràng nên đã thúc đẩy phong trào HMNĐ lan toả sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, trong năm 2009, toàn huyện đã thu được 512 đơn vị máu, đạt 128%. Năm 2010, đợt hiến máu đầu tiên đã thu được 248 đơn vị máu, đạt 46% kế hoạch năm. Những kết quả đạt được của phong trào đã góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Ngày càng có nhiều người tình nguyện HMNĐ và tích cực vận động người khác tham gia. Đã có hơn 30 người hiến máu trên 20 lần, như anh Nguyễn Văn Kèo, Nguyễn Văn Dũng (Thị trấn), chị Phan Thị Hồng Yến, Trần Hà Tuấn Phương (Long Thành Bắc), Huỳnh Thành Yên (Trường Đông), Nguyễn Văn Em (Trường Hoà)… Đặc biệt là chị Kiều Thị Lê Hoa (Hiệp Tân) là Đội trưởng Đội hiến máu tình nguyện xã Hiệp Tân. Chị Hoa không chỉ hiến máu trên 20 lần, mà còn tích cực vận động nhiều người trong và ngoài huyện tham gia.

Tình nguyện tham gia HMNĐ

Để hoàn thành chỉ tiêu vận động HMNĐ hằng năm, Hội Chữ Thập đỏ huyện Hoà Thành đã thực hiện nhiều hình thức như: thành lập các câu lạc bộ hiến máu nhiều lần, đội hiến máu dự bị, đến từng nhà vận động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị còn hỗ trợ tiền xăng đưa đón người HMNĐ, hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia hiến máu ngoài kinh phí bồi dưỡng của Trung tâm truyền máu, UBND huyện đưa chỉ tiêu HMNĐ vào tiêu chí xét thi đua hằng năm.

4 năm vừa qua, Hoà Thành là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong phong trào HMNĐ. Ông Nguyễn Văn Khoắc-Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện chia sẻ “Do luôn đổi mới công tác vận động nhân dân và thường xuyên tuyên dương những gương điển hình tiêu biểu mà phong trào HMNĐ của huyện Hoà Thành ngày càng phát triển mạnh mẽ”.

TrẦn Phong