Hiển thị đoạn trích dẫn trên Desktop bằng Rainmeter

Cập nhật ngày: 23/11/2010 - 12:01

Nếu mới sử dụng lần đầu, chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy khó dùng, nhưng thực chất lại vô cùng đơn giản. Trước tiên, các bạn hãy vào thư mục Documents –> Rainmeter –> Skins, và tạo 1 thư mục riêng chứa tất cả các skin của riêng bạn:

Trong đó, tạo tiếp 1 thư mục nữa (ở đây là StaticQuote) và 1 file *.ini cùng tên với thư mục bên ngoài (StaticQuote.ini):

Mở file StaticQuote.ini bằng NotePad và paste nội dung cơ bản theo mẫu sau, sau đó lưu lại:

[Rainmeter]
Author=howtogeek
[QuoteStyle]
FontColor=FFFFFFFF
FontSize=16
AntiAlias=1
[Quote]
Meter=STRING
MeterStyle=QuoteStyle
Text=”Go that way, Really fast. If something gets in your way… turn.”

Sau đó, khởi động RainMeter để kích hoạt sự thay đổi này. Mở Rainmeter và chọn RainBrowser, tại thẻ Browse cửa sổ bên trái, bạn sẽ thấy thư mục skin của bạn với file tùy chỉnh đi kèm: 

Gần phía cuối cửa sổ, bạn sẽ thấy file thiết lập skin, nhấn đường dẫn Load Skin và nội dung sẽ hiển thị trên màn hình:

Các bạn nên giữ nguyên cửa sổ làm việc của RainBrowser, sau khi thực hiện bất cứ sự thay đổi nào, chỉ cần nhấn nút Refresh Skin để cập nhật.

Thay đổi font và màu chữ:

Dòng FontColor=FFFFFFFF hiển thị chữ của đoạn text, bên cạnh đó bạn sẽ thấy thay vì các đoạn mã màu chuẩn theo kiểu HTML, còn có 2 tham số phụ nữa. Đơn giản vì mã màu RGB(A) với ký tự (A) là kênh alpha, do vậy 2 ký tự cuối cùng lần lượt là 00, hoặc hoàn toàn trong suốt, cho tới FF – tương ứng với màu hiển thị hoàn toàn ngược lại. Bạn nên chọn khoảng giữa 2 giới hạn này. Ví dụ nếu chuyển về màu đen, thì các bạn sẽ sửa đổi lại mã như sau (chú ý rằng ở chế độ mặc định font đã là màu đen):

FontColor=000000FF

Nếu không muốn sử dụng bộ font mặc định, các bạn có thể sử dụng biến FontFace với tên của font trong Windows. Ví dụ nếu muốn dùng font Calibri thì điều chỉnh lại như sau:

FontFace=Calibri

Bên cạnh đó, nếu muốn sử dụng kiểu chữ in đậm, gạch chân hoặc nghiêng, hãy sử dụng biến StringStyle với những giá trị tương ứng sau: NORMAL, BOLD, ITALIC và BOLDITALIC. Ví dụ như:

StringStyle=BOLD

và kết hợp với biến FontSize để thay đổi kích cỡ hiển thị của font.

Thêm hiệu ứng đổ bóng với text:

Có lẽ vấn đề duy nhất tồn tại ở đây là bạn chỉ có thể thay đổi màu chữ và do vậy sẽ làm hạn chế phần nào hiệu ứng cũng như sự thu hút của dòng text. Và giải pháp được đưa ra là sử dụng biến StringEffect để thiết lập hiệu ứng đổ bóng, ví dụ, thay vì việc sử dụng đường viền, bạn nên thay thế biến SHADOW với BORDER:

StringEffect=SHADOW

Sau đây là một số hiệu ứng bóng đổ, và đường viền bao quanh:

Mặt khác, nếu bạn muốn sử dụng màu text tối, hãy áp dụng hiệu ứng đường viền sáng hoặc hoặc đổ bóng bằng biến FontEffectColor. Ví dụ:

FontEffectColor=FFFFFFFF
FontColor=000000FF
StringEffect=BORDER

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều mẫu thiết lập và tùy chỉnh có sẵn tại đây.

Lam Kiều (st)