Hiệu quả mô hình thêu tranh chữ thập gây quỹ

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoà Thành chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động tạo nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình “Thêu tranh chữ thập gây quỹ” hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả mô hình thêu tranh chữ thập gây quỹ

Bài, ảnh: Thế Anh

Thiết kế: Ngọc Trâm