Hiệu quả từ chương trình vay vốn hộ mới thoát nghèo 

Cập nhật ngày: 24/10/2021 - 09:38

BTNO - Thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ cho các hộ vừa thoát nghèo có vốn để phát triển sản xuất.

Ông Nghĩa và đàn bò từ nguồn vốn vay ngân hàng CSXH.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Gò Dầu phối hợp Hội Nông dân Thị trấn cho 18 hộ mới thoát nghèo vay vốn, với số tiền 534 triệu đồng.

Có được nguồn vốn vay, các hộ mới thoát nghèo tổ chức sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi bò. Từ đó, có nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như gia đình ông Vương Chính Nghĩa, ngụ khu phố Thanh Bình A, Thị trấn được ngân hàng CSXH huyện cho vay 50 triệu đồng, mua 1 con bò sinh sản và 1 máy cày tay để làm phương tiện sản xuất.

Hằng ngày ông Nghĩa đi cày thuê cho các hộ sản xuất nông nghiệp, thu nhập đủ trang trải cho cuộc sống, ông chịu khó cắt cỏ, chăm sóc con bò giống, sau 2 năm ông có thêm 2 con bê. Nhờ cần cù, chịu khó cùng với nguồn vốn vay ngân hàng CSXH, gia đình ông Nghĩa đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trọng Cầu