BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệu quả từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Cập nhật ngày: 08/05/2012 - 02:17

Trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường, nông dân là thành phần có cuộc sống vất vả nhất vì giá cả nông sản không ổn định, được mùa thì mất giá, được giá lại thất mùa, cái khó, cái nghèo luôn đeo đẳng. Để giúp đỡ những nông dân đang cần vốn sản xuất nhưng không có tài sản thế chấp, hạn chế việc vay nóng bên ngoài, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) ra đời nhằm chia sẻ khó khăn, đáp ứng yêu cầu bức thiết của nông dân.

Quỹ HTND được thành lập từ năm 1996, có hệ thống từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn (theo điều lệ mới, từ ngày 1.1.2012 hệ thống Quỹ HTND còn 3 cấp, ở cấp xã do Hội Nông dân xã phụ trách). Quỹ HTND trực thuộc Hội Nông dân cùng cấp, hạch toán độc lập, theo hệ thống thống kê kế toán của Nhà nước. Nguồn quỹ có từ ngân sách, vận động mạnh thường quân và hội viên Hội Nông dân đóng góp. Kinh phí vận động được để lại địa phương sử dụng theo quy định; địa phương nào kinh phí vận động nhiều, nông dân địa phương đó được hỗ trợ nhiều. Từ năm 1996 đến cuối năm 2011, ngân sách Trung ương và tỉnh cấp cho Quỹ HTND là 2 tỷ đồng. Theo nhu cầu cần thiết của nông dân, đầu năm 2012, Trung ương và tỉnh cấp tiếp 10 tỷ đồng, số tiền này đã giải ngân xuống tận cơ sở theo dự án được duyệt. Trong năm 2011, toàn tỉnh vận động được 1.519.795.000 đồng (chỉ tiêu 600.000.000 đồng), đạt 253,3% so với chỉ tiêu Trung ương giao, cả 9/9 huyện, thị, đều vận động vượt chỉ tiêu.

Chăn nuôi vịt từ quỹ HTND

Quỹ HTND giải quyết được phần nào nhu cầu về vốn sản xuất của nông dân. Tuỳ vào dự án đầu tư mà quỹ sẽ hỗ trợ. Quy trình xét duyệt dự án rất chặt chẽ: chi, tổ hội bình xét, chọn đúng đối tượng cần hỗ trợ; Hội Nông dân xã tập hợp, lập dự án, lập thủ tục vay vốn, UBND xã ký bảo lãnh; Hội Nông dân huyện, thị phê duyệt trình Hội Nông dân tỉnh giải quyết. Năm 2011, Quỹ HTND các cấp đã giải ngân cho 448 hộ vay với số tiền 1.712.000.000 đồng. Dư nợ trong kỳ là 7.342.594.000 đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương uỷ thác là 1 tỷ đồng, vốn tỉnh 1.190.000.000 đồng, vốn huyện 1.070.157.000 đồng và vốn xã 4.082.437.000 đồng. Thu nợ 399 hộ với số tiền 1.260.220.220 đồng, tỷ lệ thu đạt 100%.

Theo ông Nguyễn Tấn Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoà Thành, mục đích của Quỹ HTND là nông dân giúp nhau vượt khó, hỗ trợ những nông dân không có điều kiện vay vốn ngân hàng. Nông dân huyện Hoà Thành vay vốn để chăn nuôi bò sinh sản, trồng lúa, hoa màu, tiểu thủ công nghiệp… Từ nguồn quỹ HTND, đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, giúp cho hàng trăm hộ xoá nghèo. Tuy nhiên, nguồn quỹ ít nên chưa thoả mãn nhu cầu của nông dân, bình quân mỗi hộ chỉ được vay 5 triệu đến 10 triệu đồng. Việc vận động gặp nhiều khó khăn. Mặc dù số tiền vận động năm sau cao hơn năm trước, các cơ sở đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng tiền vận động là tiền cho đi không hoàn lại nên các mạnh thường quân ủng hộ không nhiều, cần mở rộng hình thức vận động để tăng thêm nguồn quỹ, đáp ứng phần nào nhu cầu của nông dân.

Ông Lê Minh Trí - Giám đốc Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh nhận định, thành lập quỹ HTND là một chủ trương đúng, hợp lòng dân, giúp cho hàng ngàn hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, nông dân rất phấn khởi. Nguồn vốn quỹ HTND ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân nghèo, vai trò vị thế tổ chức Hội ngày càng được nâng lên, việc tập hợp, phát triển hội viên dễ dàng hơn.

DUY ĐỨC