Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệu trưởng trường dự bị đại học phải có trình độ thạc sĩ

Cập nhật ngày: 07/01/2014 - 08:34

Bộ quy định tiêu chuẩn hiệu trưởng trường dự bị ĐH như sau: có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy cấp trung học phổ thông hoặc dự bị ĐH; trình độ thạc sĩ trở lên; đã được bồi dưỡng về quản lý giáo dục… Phó hiệu trưởng phải có trình độ đại học trở lên và trường có không quá 2 phó hiệu trưởng. Học sinh được tổ chức thành lớp học theo khối thi. Mỗi lớp học không ít hơn 30 học sinh và không quá 45 người. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2014.

Theo TNO