BAOTAYNINH.VN trên Google News

HND huyện Tân Châu: 4.000 hộ nghèo vay trên 70 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi

Cập nhật ngày: 30/01/2015 - 06:04

Ông Phạm Văn Hoàng - phó chủ tịch HND tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”
cho 4 cá nhân.

Trong năm 2014, Các cấp HND trên địa bàn đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với lợi ích thiết thực của nông dân. HND huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, phối hợp mở được 3 lớp dạy nghề cho trên 100 hội viên.

Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được các cấp hội quan tâm, đã hoàn thành việc tổng rà soát hội viên và củng cố lại 73 Chi, tổ hội; trong năm, HND huyện phát triển thêm được 301 hội viên, nâng tổng hội viên lên gần 9.000 người, sinh hoạt ở 530 chi-tổ hội.

HND huyện cũng đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện xét cho hơn 4.000 hộ nghèo vay trên 70 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi; vận động các hội viên, các tổ chức KT - XH trong và ngoài huyện xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 1,3 tỷ đồng; đã giải ngân 11 dự án cho 106 hộ vay vốn, như: chăn nuôi bò sinh sản ở Tân Hà, chăn nuôi trâu ở Tân Đông, trồng và chăm sóc cây mãng cầu ở Tân Hưng…

Nhân dịp này, có 4 cá nhân được Trung ương HND Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” và 28 tập thể  được HND huyện Tân Châu khen thưởng.

Ngọc Mến