Hộ có heo bị tiêu huỷ do bệnh tai xanh được hỗ trợ 30.000 đồng/kg

Cập nhật ngày: 30/10/2011 - 08:06

Chi cục Thú y Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18.8.2010, quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh.

Tiêu huỷ heo bệnh tai xanh

Theo quyết định trên, hộ có heo bị bệnh tai xanh chết, bị tiêu huỷ sẽ được hỗ trợ mức 30.000 đồng/kg heo hơi. Thời gian ngân sách Nhà nước hỗ trợ thiệt hại do dịch heo tai xanh gây ra từ ngày 14.9.2011 (ngày phát hiện và tiêu huỷ ổ dịch đầu tiên) cho đến khi có quyết định công bố hết dịch. Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định số lượng, trọng lượng heo bị tiêu huỷ được hỗ trợ, lập bản đề nghị gởi Sở NN&PTNT và Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ.

Theo các quyết định trên, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương từ cấp huyện đến cấp xã phải thực hiện nghiêm, đầy đủ và đúng quy trình, quy định về tiêu huỷ heo tai xanh; việc lập thủ tục, hồ sơ hỗ trợ cho hộ nuôi có heo bị tiêu huỷ; việc hỗ trợ phải đúng thực tế, đúng đối tượng; thực hiện công khai chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với các hộ nuôi heo bị thiệt hại, niêm yết công khai danh sách các hộ được nhận hỗ trợ tại ấp, xã…

HOÀNG THI