BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họ đạo Trường Hoà làm theo gương Bác: Đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống

Cập nhật ngày: 13/10/2009 - 05:14

Chức sắc, chức việc họ đạo Trường Hoà đang họp bàn đạo sự.

Tại buổi liên hoan biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Hoà Thành có bốn tập thể được chọn tham gia giao lưu với đại biểu. Trong đó có một cơ sở tôn giáo là Ban Cai quản họ đạo Trường Hoà.

Trao đổi với chúng tôi, Lễ sanh Thượng Biện Thanh, Cai quản và Lễ sanh Thái Tô Thanh, Phó Cai quản họ đạo Cao Đài Trường Hoà, cho biết xã Trường Hoà có 2.490 hộ, với hơn 14.000 nhân khẩu, thì có 98% hộ dân “theo đạo Cao Đài”. Trong họ đạo có 12 tổ nghi lễ. Từ khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến nay, các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ rất đồng tình, nhiệt liệt hưởng ứng. Ban Cai quản đã vận động 762 chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia 4 cuộc học tập các chuyên đề do Đảng uỷ và Uỷ ban MTTQ xã Trường Hoà tổ chức.

Qua học tập chức sắc, chức việc và tín đồ họ đạo nguyện học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể là luôn đoàn kết nội bộ tốt, tạo mối quan hệ và đoàn kết gắn bó tốt với chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp; chấp hành đúng và đầy đủ các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời vận động bà con trong họ đạo yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cụ thể là trong những năm qua, họ đạo đã cấp gạo hằng tháng cho 8 hộ nghèo khó neo đơn trong xã, với mức 10 lít gạo/hộ/tháng. Số gạo này do họ đạo sản xuất. Vào ngày 25 âm lịch hằng tháng, các chức việc trong họ đạo mang gạo đến tận gia đình giúp cho những hộ nghèo khó. Mỗi khi trong họ đạo có gia đình gặp khó khăn, bệnh hoạn đột xuất, Ban Cai quản vận động hỗ trợ ngay. Tính riêng trong hai năm qua, số tiền họ đạo giúp đỡ các hộ gặp khó khăn đột xuất trên 35 triệu đồng.

Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Ban Cai quản phối hợp với Mặt trận xã vận động bà con trong họ đạo đóng góp giúp người nghèo ăn tết, bình quân mỗi năm 5 triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” các chức sắc, chức việc trong họ đạo cùng với các thành viên Mặt trận vận động được mỗi năm trên 30 triệu đồng, vượt chỉ tiêu trên giao. Riêng Ban Cai quản đóng góp hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết được 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Cai quản còn vận động họ đạo hỗ trợ 5 đám tang hộ nghèo khó 5 chiếc quan tài cùng với đồ tẩn liệm và 200 lít gạo, với tổng số tiền gần 24 triệu đồng.

Không chỉ giúp đỡ người nghèo khó, Ban Cai quản và bà con trong họ đạo cũng rất quan tâm việc chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Hằng năm cứ vào dịp Tết Trung thu để giúp các cháu vui đón tết, Ban Cai quản vận động các tổ nghi lễ đóng góp mỗi tổ 200.000 đồng. Từ đó bình quân mỗi năm họ đạo hỗ trợ Tết Trung thu cho các cháu 2,4 triệu đồng. Riêng Tết Trung thu vừa qua họ đạo đã ủng hộ 3 triệu đồng. Ngoài ra Ban Cai quản còn đóng góp cho hội khuyến học để hỗ trợ cho học sinh nghèo 2 triệu đồng.

Để tiếp tục làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới họ đạo Trường Hoà càng phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đoàn kết gắn bó hơn nữa với chính quyền và Mặt trận địa phương để cùng hướng đến mục tiêu chung của Đảng và Bác Hồ là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

ĐỨC DÂN