BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồ Dầu Tiếng có khả năng tích đủ nước

Cập nhật ngày: 30/10/2011 - 08:04

Theo cơ quan quản lý công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng, mực nước tích được trong hồ Dầu Tiếng đã gần đạt cao trình 24m. Hiện đã gần cuối mùa mưa, và theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, lượng mưa sẽ không còn nhiều. Do đó, dựa vào lượng nước tích được hiện tại và theo dự báo, năm nay hồ Dầu Tiếng có khả năng tích được lượng nước đạt cao trình từ 24m đến 24,4m (mức thiết kế cho phép tích nước tối đa của hồ, tương ứng với 1 tỷ 580,8 triệu m3 nước). So với năm 2010, lượng nước tích được năm nay nhiều hơn (trên 300 triệu m3).

Ông Bùi Xuân Đại, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng- Phước Hoà cho biết, lượng nước tích được trong mùa mưa năm nay là rất tốt. Nếu đạt theo mức dự báo, năm nay hồ Dầu Tiếng tích được lượng nước vừa đủ, không quá dư có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến hồ phải xả bỏ bớt như đã dự phòng; đồng thời cũng không quá thấp đến mức thiếu nước nghiêm trọng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho đến mùa mưa năm sau.

Được biết, đến cuối tháng 11 năm trước (cuối mùa mưa), mực nước trong hồ Dầu Tiếng chỉ đạt cao trình 22,9m, tương ứng khoảng 1,26 tỷ m3 nước.

ĐÌNH CHUNG