BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hộ nghèo chiếm 7,67% dân số Tây Ninh

Cập nhật ngày: 13/01/2010 - 05:42

Bà Trần Thị Ngọc Thu –Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh cho biết, kết quả rà soát hộ nghèo gần đây cho thấy toàn tỉnh có 19.140 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,67% dân số của tỉnh. So với kết quả điều tra hộ nghèo năm 2005, toàn tỉnh đã giảm được 9.060 hộ (năm 2005 có 28.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,34% dân số của tỉnh). Trong số hộ nghèo vừa điều tra năm 2009, có 8.097 hộ nghèo liền kề, chiếm tỷ lệ 3%.

Trong năm 2009,  có 1.148 hộ nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống với tổng số tiền gần 14,3 tỷ đồng; có 700 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở với số tiền 10,5 tỷ đồng; có 28.697 người nghèo chuẩn Trung ương và 103.517 người dân các xã thuộc Chương trình 135 được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, việc đánh giá, cập nhật số hộ nghèo ở một số địa phương còn để xảy ra sai sót, thiếu chính xác.

Tây Ninh còn 19.140 hộ nghèo.

Đáng quan tâm là tiêu chí đánh giá, xác định hộ nghèo giai đoạn 2005-2010 hiện đã “lỗi thời” bởi mức trượt giá khá cao hàng năm đã “kéo” chỉ tiêu hộ nghèo xuống mức quá thấp, không sát với thực tế. Điều này làm cho nhiều hộ nghèo thật sự lại “không được” xếp vào diện nghèo chỉ vì có thu nhập nhỉnh hơn mức quy định. Bên cạnh đó, không ít hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo. Ngoài ra, việc thực hiện chính sách BHYT tự nguyện đối với hộ cận nghèo còn gặp không ít khó khăn về phương thức và kinh phí hỗ trợ.

HOÀNG THI