BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện

Cập nhật ngày: 25/01/2015 - 12:00

 

Ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH triển khai Nghị định 136 quy định về chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Theo quy định này, các đối tượng được hưởng trợ cấp gồm: hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương; hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50KWh ở vùng có lưới điện; hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật ở vùng chưa có điện lưới; hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Mức hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng tương đương tiền điện sử dụng 30KWh theo giá bán điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng. Thời gian thực hiện từ ngày 1.6.2014.

Trường hợp quý sau căn cứ hóa đơn thanh toán tiền điện hoặc biên nhận thanh toán tiền điện (sau đây gọi là hóa đơn tiền điện) của hộ chính sách xã hội nếu vượt sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt (trên 50KWh) trong tháng của quý trước, thì số tiền thanh toán cho đối tượng được hưởng điều chỉnh giảm (hoặc thu hồi) vào tháng sau.

Do đến nay mới triển khai và áp dụng những quy định này nên theo thống nhất của các ngành chức năng, đối với các hộ thuộc diện kể trên đã đóng tiền điện từ tháng 6.2014 và quý I.2015, đề nghị các huyện/thành phố lập hồ sơ đầy đủ để truy lãnh trước ngày 25.2.2015. Khi có điều chỉnh giá điện, sẽ áp dụng hỗ trợ tiền điện theo mức hiện hành.

Đại Dương