BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồ sơ xác nhận thay đổi số căn cước, chứng minh nhân dân trên "sổ đỏ" theo quy định mới nhất 

Cập nhật ngày: 20/10/2023 - 09:46

Theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT, từ 16-10, hồ sơ xác nhận thay đổi số căn cước công dân, chứng minh nhân dân trên sổ đỏ sẽ có nhiều thay đổi quan trọng...

Theo Thông tư 14/2023/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, số định danh cá nhân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp gồm:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp thay đổi số Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hay giấy tờ khác của người có tên trên Giấy chứng nhận... thì cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ 16-10 áp dụng hàng loạt quy định mới nhất liên quan đến sổ đỏ

Ngoài nội dung trên, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT còn quy định hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp dồn điền đổi thửa; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu. Với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền, tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ 1/7/2007 đến trước 1/7/2014 và từ 1/7/2014 đến nay;

Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế của người thừa kế; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT cũng nêu rõ, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm: Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp…và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nguồn anninhthudo