Sở Khoa học và Công nghệ:

Hỗ trợ cước dịch vụ bưu chính gửi - trả kết quả đối với một số TTHC của Sở 

Cập nhật ngày: 08/10/2021 - 19:06

BTNO - Sở Khoa học và Công nghệ vừa ra thông báo về việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Bộ TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Theo đó, video và file PowerPoint hướng dẫn việc đăng ký tài khoản, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://sokhcn.tayninh.gov.vn (Mục VIDEO) để tổ chức, công dân nắm, hiểu rõ quy trình nộp hồ sơ trực tuyến và dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu.

Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến 31.12.2021, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ toàn bộ cước phát sinh trong việc gửi hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến thuộc các lĩnh vực: năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ. Riêng tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh, Sở sẽ hỗ trợ cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC khi nộp hồ sơ TTHC trực tuyến thuộc các lĩnh vực nêu trên.

Được biết, Sở Khoa học và Công nghệ có 51 TTHC mức độ 4 thuộc 4 lĩnh vực: tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ. Theo kết quả đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh quý III/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đạt 16,8 điểm, xếp hạng xuất sắc.

Hải Đăng