Kinh tế   Kinh tế

Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ tôm càng xanh tỉnh Cà Mau 

Cập nhật ngày: 25/11/2021 - 16:54

BTNO - Sở Công Thương Tây Ninh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ thông tin, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm tôm càng xanh tỉnh Cà Mau.

Nông dân thu hoach tôm càng xanh xen canh với trồng lúa tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (mùa vụ năm 2020)

Theo Sở Công Thương, đây là chương trình chung tay thực hiện kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhằm kịp thời hỗ trợ nông dân nuôi tôm càng xanh tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm. Hiện nay, sản phẩm tôm càng xanh đến mùa thu hoạch với tổng diện tích được thả nuôi khoảng 16.329 ha tại 2 huyện U Minh và Thới Bình. Dự kiến sản lượng thu hoạch khoảng 2.800 tấn.

Những năm gần đây, mô hình nuôi tôm càng xanh được phát triển mạnh, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân, giúp cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tiêu thụ tôm càng xanh của nông dân đang gặp nhiều khó khăn, không có đầu ra.

Ngày 21.11.2021, Sở Công Thương Cà Mau có văn bản 2295/SCT-QLTM về việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ Tôm càng xanh gửi Tổ Công tác đặc biệt Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn (tại TP. Hồ Chí Minh), Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các đơn vị phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại... đề nghị hỗ trợ thông tin, kết nối tiêu thụ sản phẩm tôm càng xanh tỉnh Cà Mau.

Thông tin liên hệ hỗ trợ, kết nối cung cầu tôm càng xanh tại tỉnh Cà Mau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Bình: Ông Nguyễn Văn Lưu, điện thoại: 0919621929

Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh: Bà Trần Hồng Ửng, điện thoại: 0918003735

Tâm Giang