Hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch: Kịp thời mới hiệu quả

Ngày 26.10. UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Khắc phục những bất cập; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chế độ hỗ trợ; thu hồi tiền hỗ trợ đối với những người nhận không đúng đối tượng; cấp bổ sung ngân sách cho địa phương... là những nội dung được thảo luận sôi nổi tại hội nghị.

Hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch: Kịp thời mới hiệu quả

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: Ngọc Trâm