Kinh tế   Kinh tế

Hỗ trợ người nộp thuế vượt qua dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 06/09/2020 - 23:45

BTN - Cục Thuế cho biết thêm, ngày 10.8.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22 về việc giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký là ngày 10.8.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp sản xuất giày (ảnh minh hoạ).

Ðại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Giống như hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do sự bùng phát của dịch bệnh này, như thiếu hụt nguồn nguyên liệu cung ứng, đơn hàng sản xuất giảm dần và đối mặt với nguy cơ dừng sản xuất. Các lĩnh vực dịch vụ, phân phối, bán lẻ trong nước bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn; người lao động bị giảm thu nhập, có nguy cơ thất nghiệp.

Ðể tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ cho người lao động, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một loạt các chính sách như Nghị định số 41 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84 Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19…

Tại Tây Ninh, thời gian qua, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid- 19. Bên cạnh đó, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NÐ-CP ngày 8.4.2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tính đến ngày 31.7, toàn tỉnh có 362 người nộp thuế đăng ký gia hạn, tương ứng số thuế gia hạn nộp là 311,275 tỷ đồng. Trong đó: thuế giá trị gia tăng 241,979 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 40,323 tỷ đồng; thuê đất 28,82 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh là 0,153 tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết thêm, ngày 10.8.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22 về việc giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký là ngày 10.8.

Theo đó, người nộp thuế được giảm tiền thuê đất gồm các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định mức giảm tiền thuê đất như sau: giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Ðiều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Trúc Ly