Hòa Hội: Giải ngân trên 260 triệu đồng cho nông dân 

Cập nhật ngày: 13/12/2019 - 18:56

BTNO - Mỗi hộ nông dân được vay từ 10 đến 20 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất lúa.

Chiều 12.12, Hội Nông dân xã Hòa Hội, huyện Châu Thành tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2019 thực hiện dự án “Ổn định và phát triển sản xuất lúa”.

  

Ông Huỳnh Minh Thảo- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành trao vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân cho các hội viên nông dân.

Đây là nguồn vốn của Hội nông dân huyện Châu Thành được giải ngân cho 21 hội viên nông dân tại xã Hòa Hội. Tổng số vốn giải ngân là 267 triệu đồng, mỗi hộ được vay từ 10 đến 20 triệu đồng trong thời gian 12 tháng, lãi suất 0,7%/tháng (8,4/%/năm) để đầu tư phát triển sản xuất lúa.

Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Huỳnh Minh Thảo- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành đề nghị các hội viên được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả sản xuất, thực hiện trả vốn – lãi đúng định kỳ, đóng góp cho sự phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân của địa phương.

Minh Dương