BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Các HTX hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho xã viên

Cập nhật ngày: 09/12/2011 - 01:11

Điểm giới thiệu giống khổ qua lai Innova 11 cho HTX rau an toàn ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc.

Theo UBND huyện Hoà Thành, tính đến nay, toàn huyện có 40 tổ hợp tác hình thành với nhiều tên gọi khác nhau như: Tổ liên kết sản xuất nông nghiệp, Tổ liên kết nuôi trồng thuỷ sản, Tổ liên kết sản xuất tiểu thủ công nghiệp… ngành nghề hoạt động tương đối đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phần lớn tổ hợp tác được thành lập nhờ sự vận động của các tổ chức đoàn thể, bình quân mỗi tổ khoảng 20 thành viên.

Hiện huyện Hoà Thành có 15 HTX đang hoạt động gồm 3 HTX nông nghiệp, 8 HTX tiểu thủ công nghiệp, 3 HTX giao thông vận tải, 3 quỹ tín dụng nhân dân. Vốn điều lệ của các HTX khoảng trên 4,5 tỷ đồng. Tổng số xã viên hiện có 4.977 người.

Nhìn chung, các HTX hoạt động có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho xã viên. Trong đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện có 3 HTX với 75 xã viên và vốn điều lệ là 37,1 triệu đồng, thu nhập bình quân mỗi xã viên khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/tháng. Hầu hết các xã viên HTX hoạt động liên kết sản xuất tương đối ổn định, đoàn kết gắn bó với nhau. Riêng HTX nông nghiệp số 1 Trường Tây hoạt động kém hiệu quả và đang làm thủ tục giải thể. Các HTX còn thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như trang bị thêm thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp; việc tiếp cận nguồn vốn vay theo chính sách ưu đãi của chính phủ còn nhiều khó khăn.

Ở lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, toàn huyện hiện có 8 HTX tiểu thủ công nghiệp gồm: 165 xã viên, tổng số vốn điều lệ 103 triệu đồng. Các HTX tiểu thủ công nghiệp hoạt động chủ yếu là sản xuất các loại sản phẩm từ nguyên liệu tre, trúc, tầm vông, gia công may mặc, sản xuất bánh tráng, se nhang… Đây là những ngành nghề giải quyết được nhiều lao động trong nông thôn. Bình quân thu nhập 1 xã viên là 1,2 – 1,5 triệu đồng/tháng.

Số HTX giao thông vận tải hiện có trên địa bàn huyện là 3 HTX với 163 xã viên, vốn điều lệ là 55 triệu đồng. HTX vận tải hành khách Đoàn Kết đang hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định, thu nhập bình quân của mỗi xã viên là 1,5 – 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, 2 HTX ngưng hoạt động đang làm thủ tục giải thể.

Có 3 Quỹ tín dụng nhân dân trên toàn huyện, với tổng số 4.574 xã viên. Nghiệp vụ chuyên môn của các Quỹ tín dụng nhân dân được Ngân hàng nhà nước tỉnh quan tâm, hỗ trợ trong công tác quản lý, điều hành, chu chuyển tiền tệ. Nhìn chung các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả.

Các tổ hợp tác, HTX đã đóng góp không nhỏ trong việc thu hút nguồn vốn, sức lao động nhàn rỗi trong nhân dân góp phần giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người dân ngày càng cao hơn, đặc biệt là tình làng nghĩa xóm được gắn kết nhau hơn giữa các thành viên trong HTX. Các tổ hợp tác, HTX không chỉ khẳng định vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần cùng các thành phần kinh tế khác đưa kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng.

Tuy nhiên, các HTX trong huyện chủ yếu được thành lập ở vùng nông thôn, các xã viên vào HTX là những hộ gia đình nghèo, thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm, hàng hoá nông sản tiêu thụ chủ yếu ở địa phương, không có tài sản thế chấp ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đất sản xuất nông nghiệp của từng hộ xã viên có diện tích nhỏ, thường sản xuất với quy mô nhỏ, việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Quy mô sản xuất kinh doanh của HTX phần lớn hoạt động nhỏ lẻ, thiếu vốn, công nghệ sản xuất còn thủ công, năng suất lao động thấp nhất là đối với HTX sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đa số Ban quản trị các HTX hoạt động chưa được hưởng lương, hoạt động của các HTX chủ yếu là làm dịch vụ, chưa có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý của Ban chủ nhiệm HTX trình độ không đồng đều, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ nên chưa chủ động trong sản xuất kinh doanh, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đa số HTX không có trụ sở làm việc, phải mượn tạm nhà ở của tổ chức, cá nhân làm trụ sở làm việc, chưa có tài sản riêng của HTX.

Định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2012, huyện Hoà Thành sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoà Thành lần thứ X về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức đối với vai trò, vị trí của kinh tế tập thể. Tiếp tục góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là nông nghiệp, nông thôn; đưa kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Xây dựng và củng cố hoạt động các HTX theo hướng bền vững, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; thu hút tất cả nông dân, phần lớn hộ kinh tế cá thể và nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều tổ chức tham gia tổ chức kinh tế tập thể. Chỉ tiêu xây dựng mới từ 1-2 HTX ở nhiều nơi có đủ điều kiện, những nơi người dân thực sự có nhu cầu.

TRINH DƯƠNG