Hoà Thành: Chú trọng khâu tiếp dân, giải quyết công việc của dân để phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 31/01/2011 - 12:10

Vừa qua, tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, lãnh đạo UBND huyện Hoà Thành đã có báo cáo tham luận cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, UBND huyện Hoà Thành xác định việc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở địa phương, và được gắn liền với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đến nay, 100% xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng. Các BCĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định; kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm sát với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương đúng theo yêu cầu quy chế của BCĐ tỉnh, huyện đề ra.

Cán bộ tiếp dân ở xã Trường Đông, Hoà Thành

Nhiều năm qua, Huyện uỷ, UBND huyện duy trì việc đưa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng vào chỉ tiêu xét thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh hằng năm; đồng thời giao Thanh tra huyện (thường trực BCĐ) thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng. Hoà Thành cũng đã chủ động sửa đổi, bổ sung quy chế tiếp công dân theo hướng tách riêng việc tiếp dân của Thường trực Huyện uỷ, HĐND nhằm xác định tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các phòng tiếp dân từ huyện đến xã, thị trấn và một số phòng, ban trực thuộc UBND huyện được bố trí riêng. Các nội quy, quy chế tiếp dân được xây dựng kỹ và niêm yết công khai; toàn huyện áp dụng thống nhất quy trình xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Huyện Hoà Thành đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hoạt động thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội trọng điểm của huyện, được dư luận xã hội quan tâm. Qua tổ chức triển khai 31 cuộc thanh tra về quản lý tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở; dự án vốn vay; quản lý thuế; bảo hiểm xã hội, huyện phát hiện 5 vụ vi phạm chế độ chính sách, xuất toán thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền sai phạm trên 756 triệu đồng, xử lý kỷ luật hành chính 7 cán bộ. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, truy tố, xét xử 1 vụ tham ô số tiền gần 144,5 triệu đồng. Cũng từ báo cáo, kiến nghị của thanh tra, UBND huyện đã chỉ đạo thẩm tra, kết luận, giải quyết 29 trường hợp khiếu nại về đất đai có tính chất phức tạp, thu hồi 7 giấy chứng nhận QSDĐ được cấp sai quy định, xử lý kỷ luật 11 cán bộ có liên quan. Ngoài ra, thanh tra huyện đã triển khai 8 cuộc thanh tra chuyên đề về việc chấp hành Luật Khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, thị trấn, phòng, ban chuyên môn huyện Hoà Thành. Sau khi có kết quả thanh tra, UBND huyện đã chỉ đạo chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý, chỉ đạo và điều hành tốt hơn các mặt công tác.

Qua kiểm tra khâu thanh - quyết toán 248 công trình đầu tư xây dựng, loại trừ các khoản chi phí bất hợp lý, Hoà Thành tiết kiệm được gần 530 triệu đồng; đồng thời tiết kiệm gần 2 tỷ đồng từ việc tổ chức đấu thầu cạnh tranh công khai các công trình đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, UBND huyện Hoà Thành còn chủ động tiết kiệm 10% kinh phí hoạt động được gần 4,5 tỷ đồng để đảm bảo chi cải cách tiền lương. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, tiết kiệm được trên 581,5 triệu đồng trong năm 2010, chi hỗ trợ thu nhập bình quân được 300.000 đồng/người/tháng.

Tại hội nghị sơ kết phòng chống tham nhũng của tỉnh, UBND huyện Hoà Thành đề xuất nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, trong đó có một số điểm đáng chú ý như: Nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCĐ phòng, chống tham nhũng các cấp. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Từ đó có những kiến nghị xác đáng để hoàn thiện thể chế, nhằm phòng ngừa tham nhũng hiệu quả.

Thứ hai, hoạt động giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử trong phòng, chống tham nhũng là rất quan trọng, cần được tăng cường, nhất là vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên và vai trò của HĐND các cấp. Đồng thời, ngay từ đầu năm, cùng với việc cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không sinh con thứ 3, cần quy định thêm việc cán bộ, công chức cam kết không tham nhũng. Duy trì việc đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào chỉ tiêu xét thi đua xây dựng Đảng và chính quyền hằng năm để góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

ĐÌNH CHUNG