Hòa Thành có hơn 2.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 

Cập nhật ngày: 09/01/2020 - 17:49

BTNO - Trong năm 2019, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Hoà Thành đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Năm qua, toàn huyện có 2.190 hộ đăng ký tham gia phong trào, qua bình xét có 2.137 hộ được công nhận nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp, đạt 102% chỉ tiêu tỉnh giao. 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Để giúp nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Hội Nông dân huyện tổ chức 8 lớp dạy nghề nông thôn, 20 buổi chuyển giao khoa học - kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất theo mô hình Vietgap, Globalgap, với gần 700 lượt nông dân dự.

Hội Nông dân các cấp còn tích cực vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ kỹ thuật, vốn, thức ăn, cây con giống, trị giá trên 41 triệu đồng cho 54 hội viên, nông dân nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp với các ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ trên 331 tỷ đồng cho hơn 8.600 lượt hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Mô hình trồng rau ở xã Trường Tây đem lại thu nhập ổn định cho nông dân

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phong trào xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa giáo dục tại cộng đồng, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 vừa qua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 đã được UBND huyện Hòa Thành, Hội Nông dân huyện khen thưởng.

Võ Liêm